ERASMUS programma

Līdz 25.oktobrim 2010,

lai pieteiktos praksei ERASMUS programmas ietvaros, nepieciešams iesniegt:
1. Student Application Form
2. Studenta Europass CV
3. Sekmju izraksts par visiem studiju semestriem
4. Motivācijas vēstule latviešu valodā
5. Pases kopija
6. 2 fotogrāfijas 3x4 cm


Dokumentu iesniegšana Sociālā korpusa
203.kabinetā pie Aigas Graudumas
sadarbiba@psk.lv

0
Feed