Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 36, k-1, Jūrmalā

Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Vidus prospektā 36, k-1, Jūrmalā


Projekta vienošanās numurs: 4.2.1.2/18/I/009

Projekta īstenošanas termiņš: no 29.03.2019. līdz 28.03.2020. (12 mēneši)
Projekta kopējais finansējums: Projekta kopējās izmaksas 240 250.00 Eur, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts 85% jeb 204 212.50 Eur apmērā un valsts budžeta finansējums 15% jeb 36 037.50 Eur.

Projekta vadītājs: Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītājs Mikus Miķelsons

Projekta koordinatore: Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītāja asistente, e-pasts: kristine.zarina@lu.lv

Projekta mērķis un rezultāti: Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Latvijas Universitātes ēkā Vidus prospektā 36 k-1, Jūrmalā.

1) plānotais siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas ir ne mazāks kā 72,81 MWh/gadā (30,00 %/gadā);
2) plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas nepārsniegs 89,03 kWh/m2 gadā;
3) plānotais CO2 emisiju samazinājums 14894 kg/gadā; Projektā plānotās aktivitātes ir pamatotas ar aprēķinu rezultātiem, plānotie finanšu ieguldījumi ir efektīvi attiecībā pret nākotnes ietaupījumu, tāpat arī tiks mazināta ietekme uz vidi un uzlabota pilsētvide, kā arī pagarināts ēkas lietošanas termiņš.

Projekta īss kopsavilkums:
Saskaņā ar energoauditu un ēkas tehnisko apsekošanu, ēkā plānots īstenot šādus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus:

1. Norobežojošās konstrukcijas:
- Fasāžu siltināšana, izmantojot apmestās fasādes pieeju;
- Logaiļu siltināšana no ārpuses pa visu perimetru, t.sk. zem palodzēm (kur tas ir fiziski iespējams);
- Cokola daļas joslas siltināšana;
- Esošā jumta vēja kastu un noteku atjaunošanu, lai nebojātu jaunizbūvejamo siltinājumu.

2. Ventilācija:
- Gaisa pieplūdes vārstu ar antibakteriālo filtru ārpusē montāža uz esošajiem istabu logiem;
- Lokālās ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju un automātiskās/manuālās regulēšanas iespēju uzstādīšana dušas telpās.

3. Inženiersistēmas:
- Atsevišķu skaitītāju uzstādīšana apkures, karstā ūdens sagatavošanas un ventilācijas iekārtu enerģiju uzskaitei.

Projekta mērķa grupa:
Projekta mērķa grupa ir valsts ēkas Jūrmalā, Vidus prospektā 36 k-1 lietotāji – Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas” (turpmāk LU PSK) studenti un darbinieki un LU, kā ēkas īpašniece.

Pēc projekta īstenošanas mērķa grupām būs šādi ieguvumi:
- būtiski samazināsies siltumapgādes izmaksas;
- uzlabosies studiju telpu komforts, tādējādi pozitīvi ietekmējot studējošos un darbiniekus;
- tiks atjaunots ēkas estētiskais izskats, kas pozitīvi ietekmēs apkārtējo teritoriju iedzīvotājus;
- mazināsies kaitējums videi.

Informācija sagatavota un publicēta 28.06.2019.

Sintija Harju,
LU P. Stradiņa medicīnas koledžas
projektu vadītāja

0
Feed