Eiropas veselības apdrošināšanas karte

Eiropas veselības apdrošināšanas karte jeb EVAK (angļu valodā - European Health Insurance Card) ir dokuments, kas apliecina, ka persona ir Eiropas Savienības dalībvalsts, vai Norvēģijas, Lihtenšteinas, Īslandes, vai Šveices Konfederācijas iedzīvotājs un savā valstī ir sociāli apdrošināta.


EVAK karte, uzturoties citā Eiropas valstī, apliecina tiesības saņemt nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kāda tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.


EVAK kartes saņemšana Latvijā - bez maksas.
EVAK karte derīga - 3 gadus.


Sīkāka informācija -
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-eva...

0
Feed