Attālinātā studiju procesa pagarināšana līdz 12.05.2020.

LU PSK ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ:

- studiju process iespēju robežās tiks nodrošināts attālināti;
- pamatdarbība tiks īstenota attālināti, personāla kontaktinformācija koledžas mājaslapā (nepieciešamības gadījumā pēc iepriekšējas vienošanās ir iespējama tikšanās klātienē).

0
Feed