Atkārtotā priekšaizstāvēšana martā

Atkārtotas priekšaizstāvēšanas laiki -

05.03.2013., plkst 15.00 - 107.kabinetā
11.03.2013., plkst 10.00 - 107.kabinetā.

0
Feed