Atkārtota mācību procesa realizācija māsu pamatspecialitāšu iegūšanai 2013. un 2014. gadā

ESF darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitāte „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekts „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”.


PROJEKTA REALIZĀCIJA
"ATKĀRTOTA MĀCĪBU PROCESA REALIZĀCIJA MĀSU PAMATSPECIALITĀŠU IEGŪŠANAI 2013. UN 2014. GADĀ’’
MĀSU PAMATSPECIALITĀŠU PROGRAMMĀS:
- AMBULATORĀS APRŪPES MĀSAS PAMATSPECIALITĀTE
- OPERĀCIJU MĀSAS PAMATSPECIALITĀTE


STUDIJAS TIEK PIEDĀVĀTAS ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM, KURAS IEGUVUŠAS KVALIFIKĀCIJU ‘’MĀSA’’ LĪDZ 2004.GADAM.


KONTAKTPERSONA: Ina Jaunslaviete, tālr.: 29350243, e-pasts: ijaunslaviete@gmail.com.


Studiju ilgums: 2 gadi.


Rezultātā iegūst: 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību un attiecīgo māsas pamatspecialitāti.

0
Feed