2013. gada 09. maijā notiks 4. studentu zinātniski – praktiskā konference. Konferences tēma „Sabiedrības veselība: aktualitātes, problēmas un risinājumi”

2013. gada 09. maijā notiks 4. studentu zinātniski – praktiskā konference. Konferences tēma „Sabiedrības veselība: aktualitātes, problēmas un risinājumi”


http://www.rmkoledza.lu.lv/lv/jaunumi/4-studentu-z...


Interesentiem pieteikties pie Dagnija Gulbes.

0
Feed