2011. gada vasarā tika veikti rekonstrukcijas darbi MT korpusa 3. stāvā, kur pašlaik iekārtotas studiju programmas „Podoloģija” telpas mācībām un praktiskajām nodarbībām

ERAF projekts „Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P. Stradiņa koledža” telpu un iekārtu modernizēšana”
Vienošanās Nr. 2010/0128/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/017

2011. gada vasarā tika veikti rekonstrukcijas darbi MT korpusa 3. stāvā, kur pašlaik iekārtotas studiju programmas „Podoloģija” telpas mācībām un praktiskajām nodarbībām. Ir iegādātas jaunas, mūsdienu darba tirgum atbilstošas medicīnas iekārtas, ar kuru palīdzību būtiski tiks uzlabota praktisko nodarbību kvalitāte studiju programmā „Podoloģija’’. Praktisko nodarbību vajadzībām ir iegādāti pedikīra krēsli pacientiem, sausā pedikīra aparāti, speciālista krēsli ar muguras/roku balstu, podoloģijas skapīši instrumentiem un aparāta novietošanai, ar UV atvilktni un UV gaismas spuldzi sterilai instrumentu uzglabāšana, dezinfekcijas vanniņa instrumentiem, aizslietņi, dozatori šķidrajām ziepēm un dezinfekcijas līdzeklim, ultraskaņas vanniņa un konteineri atkritumu šķirošanai. Uzsākoties jaunajam studiju gadam tika piegādātas arī mēbeles un pašlaik studiju programmas „Podoloģija” telpas ir pilnībā nokomplektētas gan ar mēbelēm, gan ar aprīkojumu.

Savukārt Koledžas bibliotēkā 2011./2012. studiju gads ir uzsākts ar jaunām rekonstruētām telpām, uzstādītu portatīvo svītru kodu skeneri un preču kontroles sistēmu. Jaunās telpas, kas ir daudz plašākas un ērtākas Koledžas studentiem, kā arī tehniskie jaunievedumi bibliotēkas darbībā ļauj produktīvāk apkalpot koledžas studentus.

2011. gada jūnijā ir uzsākta pārejas būvniecība un pašlaik jau ir skaidri saskatāmas jaunās ēkas aprises. Pārejas celtniecību pilnībā plānots pabeigt 2012. gada pavasarī, tad tur tiks iekārtotas studiju programmas „Radiologa asistents” mācību un praktisko nodarbību telpas.

Projekta vadītāja Sintija Harju
11.10.2011.

0
Feed