Koledža piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā akreditētās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības deviņās studiju programmās.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ir vienīgā Latvijā, kura piedāvā apgūt Medicīnas tehnoloģiju katedrā realizētās studiju programmas – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents” un “Podoloģija”.

Nāc ciemos uz koledžu – uzzini vairāk par studiju programmām un specialitātēm, apskati auditorijas, laboratorijas un praktisko nodarbību kabinetus, iepazīsties ar studentiem un docētājiem!

Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības programmas veselības un sociālās aprūpes speciālistu kvalifikācijas uzturēšanai.

 • Uzņemšanas rezultāti 2017/2018 LU PSK Dienesta viesnīcā (03.07.-04.08.2017.)
  10.08.2017 0 Komentāri
  Uzņemšanas rezultāti 2017/2018 LU PSK Dienesta viesnīcā (03.07.-04.08.2017.)

  Gultas vietas Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Dienesta viesnīcā (adrese – Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala) tiek piešķirta sekojošiem 2017./ 2018. akadēmiskā gada 1. kursu studējošajiem (reflektanta reģistrācijas numurs tika piešķirts Uzņemšanas komisijā, 03.07.- 04.08.2017.):

  Uzņemšanas rezultāti 2017/2018 LU PSK Dienesta viesnīcā (03.07.-04.08.2017.), (PDF)

  Iepriekš minētajiem studējošajiem LU PSK Dienesta viesnīca tiek piešķirta ar 01.09.2017., tas nozīmē, ka 04.09.2017. students, atbraucot uz LU PSK, varēs doties pie Dienesta viesnīcas dežuranta, nosaucot savu vārdu un uzvārdu, saņems piešķirtās istabas atslēgas.

  Īres maksa LU PSK Dienesta viesnīcā – 35.00 EUR/ 1 mēnesis.
  Īre par 2017. gada septembra mēnesi jāveic LU PSK kasē līdz 10.09.2017. (norēķins būs veicams tikai skaidrā naudā).

  Studējošajiem līdzi jāņem sava gultas veļa un sadzīves lietošanas trauki.
  Spilvens un sega līdzi nav jāņem, tiks nodrošināti.

  Ja rodas kādi jautājumi, lūgums zvanīt LU PSK Dienesta viesnīcas vadītājai Diānai Bakānei, mob. 20285717, no 29.08.2017. (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00).

  Studiju programmu "Sociālā aprūpe”, studentiem tiks nodrošināta gultas vieta LU PSK Dienesta viesnīcā. Šīs studiju programmas studentu reģistrācijas numuri netiks publicēti, studentiem informācija par LU PSK Dienesta viesnīcu būs pieejama pirmajā studiju nedēļā, kad tiks uzsāktas studijas. Gultas vieta tiks nodrošinātas visiem šīs studiju programmas studentiem.

  Saulainu vasaru vēlot -
  Diāna Bakāne,
  LU PSK Dienesta viesnīcas vadītāja
  Mob.: 20285717 (no 29.08.2017. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00).

  Lasīt vairāk
 • Uzņemšanas rezultāti 2017/2018 (03.07.-04.08.2017.)
  07.08.2017 0 Komentāri
  Uzņemšanas rezultāti 2017/2018 (03.07.-04.08.2017.)

  Paldies, ka izvēlējāties studēt Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK)!

  Uzņemšanas rezultāti 2017/ 2018, 03.07.-04.08.2017. (PDF)

  Neskaidrību gadījumā par uzņemšanas rezultātiem sazinieties ar LU PSK kanceleju, zvanot pa tālr. 67752507 vai mob. 25448404, nosaucot savu reflektanta numuru, ko izsniedza Uzņemšanas komisija.

  Svinīgais LU PSK 2017./2018. akadēmiskā gada atklāšanas pasākums 1. kursa studentiem notiks – 04.09.2017. plkst. 11.00 (LU PSK, Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā).

  Par neierašanās iemesliem jāziņo katedru lietvedēm:

  ĀRSTNIECĪBAS KATEDRA
  Studiju programmas – “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Estētiskā kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā masāža”
  Ina Jaunslaviete,
  m. t.: 29350243,
  e-pasts: ijaunslaviete@gmail.com
  vai
  Inta Šubrovska,
  mob.: 25730072,
  e-pasts: lupsk.arstniecibas.katedra@gmail.com

  MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KATEDRA
  Studiju programmas – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija”
  Aiga Tonne,
  m. t.: 28690166,
  e-pasts: aiga.tonne@inbox.lv

  SOCIĀLĀS APRŪPES KATEDRA
  Studiju programmas – “Sociālā rehabilitācija”, “Sociālā aprūpe”
  Aiga Višņevska,
  m. t.: 29373964,
  e-pasts: sa.lietvede@gmail.com

  Uzņemtie studenti, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla neieradīsies uz nodarbībām, ar direktores rīkojumu tiks atskaitīti no LU PSK studējošo skaita.

  Lasīt vairāk
 • Dalība Sporta spēlēs 2017
  06.08.2017 0 Komentāri
  Dalība Sporta spēlēs 2017

  No 4.-6. augustam atpūtas kompleksā “Puduri” norisinājās Latvijas medicīnas un sociālās aprūpes darbinieku 19. Veselības dienas, ko organizēja biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” sadarbībā ar aktīvā tūrisma centru “Eži”.

  Starp 38 sporta spēļu komandām lieliskus rezultātus uzrādīja Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža komanda “Koledžas zaķi”, kopvērtējumā izcīnot augsto 6. vietu.

  Paldies, visiem “Koledžas zaķi” – komandas dalībniekiem un līdzjutējiem – par atsaucību, dalību un atbalstīšanu! Lepojamies ar koledžas komandas studentiem, absolventiem, darbiniekiem un draugiem!

  FOTOATSKATS

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  administrācija

  Lasīt vairāk
 • 04.08.2017 0 Komentāri
  Uzņemšana 2017/2018 turpinās

  Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledža pagarina 2017./ 2018. akadēmiskā gada dokumentu pieņemšanu līdz 25.08.2017.

  Kļūsti par kvalificētu ārstniecības personu veselības aprūpē vai speciālistu sociālās labklājības jomā!

  Dokumentu pieņemšana studiju programmās par VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM (studijas bez maksas):

  • "Māszinības" (kvalifikācija “Māsa”, studiju ilgums – 3 gadi);
  • "Ārstniecība" (kvalifikācija “Ārsta palīgs”, studiju ilgums – 3 gadi);
  • "Biomedicīnas laborants" (kvalifikācija “Biomedicīnas laborants”, studiju ilgums – 2 gadi);
  • "Radiologa asistents" (kvalifikācija “Radiologa asistents”, studiju ilgums – 3 gadi);
  • "Sociālā aprūpe" (kvalifikācija “Sociālais aprūpētājs”, studiju ilgums – 2 gadi);
  • "Sociālā rehabilitācija" (kvalifikācija “Sociālais rehabilitētājs”, studiju ilgums – 2 gadi).

  Dokumentu pieņemšana studiju programmās par maksu (DIENAS UN VAKARA GRUPAS):

  • "Estētiskā kosmetoloģija” (kvalifikācija “Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā”, studiju ilgums – 3 gadi);
  • “Ārstnieciskā masāža” (kvalifikācija “Masieris”, studiju ilgums – 2 gadi).

  UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā
  katru darba dienu no plkst. 9.00-15.00
  Adrese: Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmala, LV-2010
  Mob.: +371 26530342, e-pasts: lupsklietvediba@gmail.com

  Rēzeknes filiālē (dokumentu pieņemšana studiju programmās – "Māszinības", "Ārstniecība") trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 vai iepriekš piesakoties zvanot: mob. t. 26144109 vai 27882168 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00).
  Adrese: Raiņa ielā 5a, Rēzeknē

  Reģistrācijas maksa – 5.00 EUR (par vienu studiju programmu), par reģistrācijas pakalpojumu iemaksātā summa netiek atmaksāta. Reģistrācijas maksu Rēzeknes filiālē var veikt TIKAI ar pārskaitījumu – koledžas rekvizīti.
  Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
  Reģistrācija studijām – vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379

  Uzņemšanas noteikumi
  Studiju programmas

  Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti:

  1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
  2. Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību pēc 2004. gada – centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda).
  3. Personas apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
  4. 1 fotogrāfija (3x4 cm).
  5. Valsts valodas prasmes apliecība (reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
  6. Ja mainījušies personas dati vārdā vai uzvārdā – apliecinošs dokuments, kurā parādās iepriekšējie un jaunie dati.
  7. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
  8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta koledžas bankas kontā.
  9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinošais dokuments bez sekmju izraksta.
  • Ārvalstīs izdotos dokumentus Uzņemšanas komisija pieņem ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā, diplomam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izdots dokuments par diploma atzīšanu Latvijā.
  • Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE svešvalodā (angļu, vācu, franču, krievu valodā).
  • Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, pirms 2004. gada: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme svešvalodā.

  SVARĪGI! PĀRBAUDI INFORMĀCIJU!

  Nākot uz uzņemšanu, pārliecinies, ka Tava deklarētā dzīvesvietas adrese sakrīt ar www.pasts.lv pieejamajiem datiem.

  Ja tie nesakrīt, pirms dodies uz uzņemšanu, izdrukā apliecinājumu par deklarēto dzīves vietas adresi, kura pieejama ielogojoties www.latvija.lv

  Lasīt vairāk
 • 13.07.2017 0 Komentāri
  International Week, 18.-22.09.2017.

  P. Stradins Medical College of the University of Latvia has the pleasure to invite you to its 1st Erasmus+ International Week, which will take place from the 18th until the 22nd of September 2017.

  The International Week will give participants the unique opportunity to find out more about the P. Stradins Medical College of the University of Latvia network and share best practices with other colleagues and students.

  The following topics be included:

  • Medicine and Nursing,
  • Esthetic Cosmetology,
  • Medical technologies,
  • Social Care and Social Rehabilitation,
  • Management of International Relations.

  The puprose of the International week is to share experiences and good practices, promote mobility, transfer of knowledge and get to know with Latvian culture. All participants will be asked to make presentation about their representative institutions. Therefore we encourage you to bring some brochures, short videos and any other information material. Participants will have a chance to do lectures to our students and meet the staff. Please note that participants are expected to cover their expenses through the Erasmus+ funds for Staff/ Teaching mobility. There are no participation fee.

  Please do not hesitate to contact us if you have any questions or need any additional information. We look forward to meeting you in Jūrmala!

  REGISTRATION (.DOC)

  Kind regards
  International Coordinator
  Aiga GRAUDUMA
  E-mail: sadarbiba@psk.lv

  Lasīt vairāk
 • Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 2016./2017. ak. g. izlaidumi
  26.06.2017 0 Komentāri
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 2016./2017. ak. g. izlaidumi

  “Dzīve nav recepte, kurā viss precīzi gramos norādīts.
  Noslēpumam ir jābūt, tad cilvēkam ir dzinulis.”

  Ik gadu jūnija mēneša otrajā pusē Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā valda svinīga gaisotne, jo norisinās izlaidumi. Šogad, 2016./ 2017. akadēmiskā gada vasaras izlaidumos deviņās specialitātēs tika izsniegti 278 diplomi, kas apstiprina pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu.

  Izlaiduma mēnesi sirsnīgā noskaņā 16. jūnijā atklāja koledžas Rēzeknes filiāles izlaidums, kur svinīgajā pasākumā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā "Zeimuļs” absolventiem tika izsniegti diplomi par izglītības iegūšanu specialitātēs "Māsa" un "Ārsta palīgs".

  Savukārt, Jūrmalā izlaidumus atklāja Sociālās aprūpes katedras studiju programmu „Sociālā rehabilitētāja” un „Sociālā aprūpe” izlaidumi, kad koledžas zālē tika sveikti diplomētie speciālisti sociālās labklājības jomā. Absolventus izlaidumos sveica Sociālās aprūpes katedras Valsts noslēgumu pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja un Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācijas vadītāja Ārija Baltiņa un Sociālās aprūpes katedras Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas locekle Dace Rinķe.

  Izlaidumu mēnesi krāšņi 21. jūnijā SemaraH Hotel LIELUPE konferenču zālē noslēdza Medicīnas tehnoloģiju katedras un Ārstniecības katedras izlaidumi. Šajos izlaidumos diplomus saņēma biomedicīnas laboranti, radiologa asistenti, podologi, māsas, ārsta palīgi, skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā un masieri. Absolventus, kvalificētās ārstniecības personas, izlaidumos sveica Latvijas māsu asociācijas prezidente Dita Raiska un Latvijas skaistumkopšanas speciālistu asociācijas valdes locekle Ilze Briža.

  Fotoatskats: (saites uz galerijām)

  Rēzeknes filiāles izlaidums, 16.06.2017.
  Sociālās aprūpes katedras izlaidumi, 20.06.2017.
  Medicīnas tehnoloģiju katedras izlaidums, 21.06.2017.
  Ārstniecības katedras izlaidums – 1, 21.06.2017.
  Ārstniecības katedras izlaidums – 2, 21.06.2017.

  Lasīt vairāk
 • Profesionālās pilnveides izglītības maksas programma “Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē”
  22.06.2017 0 Komentāri
  Profesionālās pilnveides izglītības maksas programma “Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē”

  Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža (Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā) uzsāk ārsta palīgu un feldšeru uzņemšanu profesionālās pilnveides izglītības maksas programmā “Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē”.

  Pēc izglītības programmas sekmīgas apgūšanas klausītāji iegūst apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi, kas dod iespēju sertificēties kā ambulatorā dienesta ārsta palīgam.

  Dokumentus iesūtīt elektroniski uz e-pastu:

  ijaunslaviete@gmail.com

  Nepieciešamie dokumenti:

  • pases kopija;
  • diploma kopija un diploma sekmju izraksta kopija;
  • vēlama izziņa no darba vietas;
  • uzvārda maiņas gadījumā jāiesniedz laulības apliecības kopija vai izziņa par uzvārda maiņu;
  • Ārstniecības personas reģistra apliecības kopija.

  Informācija par kursiem:

  Mob. t. +371 29350243
  (darba dienās no 9.00 līdz 15.00, izņemot laika posmu no 03.07.2017. līdz 24.07.2017.)
  Ina Jaunslaviete, lietvedības pārzine
  (LU PSK 1. korpusā (Administratīvais korpuss), 2.stāvā, 203. kabinetā).

  Sīkāka informācija par maksas kursiem būs pieejama pēc grupas nokomplektēšanas 2017. gada septembra beigās.

  Lasīt vairāk
 • 18.06.2017 0 Komentāri
  Medicīnas darbinieku diena, 18.06.2017.

  Jūnija mēneša trešajā svētdienā tiek atzīmēta Medicīnas darbinieku diena.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas administrācija sveic savus studentus, kolēģus, absolventus un sadarbības partnerus profesionālajos svētkos!

  Lasīt vairāk
 • 06.06.2017 0 Komentāri
  ​Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 2016./2017. akadēmiskā gada izlaidumu grafiks

  M3R, AP3R
  16.06.2017., 13:00
  Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs”
  (Krasta iela 31, Rēzekne)

  SR2A
  20.06.2017., 13:00
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas zāle
  (1. korpuss, Vidus prospekts 38, Bulduri)

  S2A
  20.06.2017., 15:00
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas zāle
  (1. korpuss, Vidus prospekts 38, Bulduri)

  L2A, P2A, R3A
  21.06.2017., 11:00
  Viesnīca SemaraH Hotel LIELUPE
  (Bulduru prospekts 64/ 68, Jūrmala)

  M3A, M3B, AP3A
  21.06.2017., 14:00
  Viesnīca SemaraH Hotel LIELUPE
  (Bulduru prospekts 64/ 68, Jūrmala)

  K3A, K3V, AM2A, AM2V
  21.06.2017., 17:00
  Viesnīca SemaraH Hotel LIELUPE
  (Bulduru prospekts 64/ 68, Jūrmala)

  Lasīt vairāk
 • 06.06.2017 0 Komentāri
  NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS 2016/2017

  Uzmanību!
  Informācija koledžas 2. un 3. kursu studentiem!

  LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽAS
  2016./2017. AKADĒMISKĀ GADA VALSTS NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS (.PDF)

  Lasīt vairāk
 • 05.06.2017 0 Komentāri
  Sociālā aprūpes katedras studenti uzņem viesus, 29.05.-02.06.2017.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedra kā katru gadu, tā arī šogad no 29. maija līdz 2. jūnijam uzņēma viesus no IKC “Smiltenes tehnikums” Alsviķu teritoriālās struktūrvienības. Šoreiz koledžā viesojās 17 audzēkņi kopā ar skolotāju un medmāsiņu. Uzņemšanu palīdzēja organizēt studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” 1. kursa SR1A grupas studenti ar kuratori Inu Vīksniņu.

  Neskatoties uz vēju un vēso laiku, viesiem vislielākais prieks bija būt pie jūras, spēlēt pludmales volejbolu, bradāt pa ūdeni, celt smilšu pilis un atpūsties no ierastās vides – mācībām savā izglītības iestādē. Daži jūru redzēja pirmo reizi un par to bija vēl lielāks prieks. Lai atpūta būtu vēl jaukāka un interesantāka, viesi kopā ar koledžas studentiem spēlēja dažādas spēles, vēroja saulrietu, devās ekskursijā pa Jūrmalas pilsētā labi zināmo gājēju ielu – Jomas ielu – un apskatīja tās tuvumā esošos ievērojamos apskates objektus. Tika apskatīta gan Jūrmalas vēsturiskā arhitektūra, gan atrasts Majoru pludmalē esošais bruņurupucis, kā arī daži drosminieki uzkāpa Dzintaru mežaparka skatu tornī, lai paskatītos uz jūru no 30m augstuma un ieraudzītu Latvijas galvaspilsētu – Rīgu.

  Viena no aizraujošākajām aktivitātēm viesiem bija došanās ekskursijā uz Latvijas televīziju, kur varēja apskatīt, kā top raidījumu ieraksti un bija iespēja iejusties raidījuma vadītāja lomā.

  Pēc aktīvajām norisēm dienā neizpalika kopīgi izklaides vakari – skatoties filmas, dziedot karaoki, spēlējot boulingu. Pēdējā vakarā viesi varēja izbaudīt diskotēku, ko vadīja paraolimpisko spēļu dalībnieks Rihards Snikus.

  Noslēgumā viesi bija gandarīti par kopīgi pavadīto laiku, izteica pateicības un vēlmi nākošgad atkal atgriezties Jūrmalā un koledžā. Arī studentiem, kuri bija iesaistījušies vizītes un aktivitāšu organizēšanā, šis bija vērtīgs prakses laiks un komandas saliedēšanās pasākums.

  Ina Vīksniņa,
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas lektore

  Lasīt vairāk
 • 30.05.2017 0 Komentāri
  Informācija par 2016./2017. akadēmiskā gada noslēgumu

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2016./ 2017. akadēmiskā gada pēdējā studiju diena - 2017. gada 22. jūnijs līdz plkst. 12.00.

  Veiksmi valsts noslēguma pārbaudījumos!
  Sekmīgu studiju gada noslēgumu!

  LU PSK administrācija

  Lasīt vairāk

Studējošajiem studiju laikā ir iespēja līdzdarboties Studējošo pašpārvaldē, organizējot dažādas aktivitātes un pārstāvot studējošo intereses koledžas koleģiālajās institūcijās un darba grupās.

Uzzini vairāk

FACEBOOK SEKOTĀJI