Koledža piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā akreditētās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības deviņās studiju programmās.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ir vienīgā Latvijā, kura piedāvā apgūt Medicīnas tehnoloģiju katedrā realizētās studiju programmas – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents” un “Podoloģija”.


Atvērto durvju dienas 2018/2019

Nāc un iepazīsties ar Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu – 2019. gada 14. un 21. martā (Bulduros, Jūrmalā)!

Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības programmas veselības un sociālās aprūpes speciālistu kvalifikācijas uzturēšanai.

 • 05.10.2018
  LU PSK “Fukši 2018”

  Īpašs aicinājums LU PSK 2018./ 2019. ak. g. pirmo kursu studentiem!

  Hei, hei, pirmskusnieki!

  Jau pavisam drīz – 10.10.2018.!
  Kā Tev liekas, kas būs? Tieši tā – “FUKŠI 2018”!

  POSTERIS (PDF)

  Šī gada tēma un dresscode: The walking dead.
  Pasākums divās daļās:
  I – plkst. 15.00 tiekamies koledžas pagalmā pie 1. korpusa (Vidus prospektā 38, Jūrmalā), kur jūs gaidīs Studējošo pašpārvaldes pasākuma organizatoru komanda;
  II – plkst. 18.30 tiekamies koledžas 1. korpusa zālē, kur neformālā gaisotnē turpināsim iepazīšanos, būs mūzika, dejas, karaoke.... un pārsteigumi!
  Iespēja rezervēt galdiņu (lūgums ņemt vērā, ka galdiņu vietu skaists ir ierobežots), pieteikumā norādi kursu un personu skaitu un sūti to uz e-pastu: lupsk.studenti@gmail.com

  Ieskats, kā tika organizēts “Fukši 2017”, fotogalerija

  Īpaši uz pasākuma otro daļu aicinām studentus, kuri vēlas pievienoties mums – koledžas Studējošo pašpārvaldei! Būs prezentācija un plašāka informācija par to, kā mums pievienoties, un, kad gaidāma pirmā tikšanās ar jaunajiem biedriem!

  Tiekamies Fukšos!

  Jūsu –
  LU PSK Studējošo pašpārvalde

  Lasīt vairāk
 • 05.10.2018
  ESF “Funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē, M60”

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā) uzsāk uzņemšanu profesionālās pilnveides izglītības programmā ‘’FUNKCIONĀLĀS DIAGNOSTIKAS METODE MĀSU PRAKSĒ, M60’’

  Apmācība norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Aktuālas ārstnieciskās un diagnostiskās metodes ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu praksē” ietvaros.

  Mērķauditorija: māsas

  Profesionālā izglītība māszinībās:

  - ar vidējo profesionālo izglītību;
  - ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību;
  - ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.


  Plašāka informācija par profesionālās pilnveides izglītības programmu:
  Funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē, M60[PDF]

  Informācija par pieteikšanos
  Pieteikties uz izglītības programmu var, iesniedzot dokumentus Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā, Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā, (korpuss Nr. 1, 2. stāvs., 203. kabinets), darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, iepriekš sazinoties ar projekta koordinatori Inu Jaunslavieti, tālrunis 29350243, e-pasts: esfkursi@inbox.lv vai arī aizpildot pieteikuma formu:
  PIETEIKUMA FORMA

  Ina Jaunslaviete,
  projekta koordinatore
  Tālrunis: 29350243
  E-pasts: esfkursi@inbox.lv

  Lasīt vairāk
 • 17.09.2018
  Dalība VIAA semināros 2018/2019

  Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) kopš 2013. gada sadarbībā ar dažādām Latvijas tautsaimniecības nozarēm, lai iepazīstinātu ar šo nozaru specifiku, rīko seminārus izglītības iestāžu pedagogiem-karjeras konsultantiem, pedagogiem un izglītojamajiem.

  Pamatojoties uz veikto aptauju un izrādīto lielo interesi, iegūt padziļinātas zināšanas medicīnas nozarē par 2018./ 2019. mācību gada semināru cikla tēmu tika izraudzīta “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”. Kā sadarbības partnerus šim projektam VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departaments ir uzaicinājis Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu (LU PSK), Rīgas Stradiņa universitāti, Neatliekamās medicīnas palīdzības dienestu un astoņu pašvaldību veselības aprūpes iestādes.

  Semināru dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar medicīnas nozari, tās profesijām un nozares attīstības perspektīvām, izaicinājumiem un aktualitātēm, kā arī uzzināt par izglītības iespējām medicīnas jomā. LU PSK semināra programmai piedāvā aktivitāti “Nāc un uzzini, kāpēc studēt medicīnas koledžā!”, koledžas lektori vadīs praktiskās nodarbības, interesenti tiks aicināti iepazīt profesijas, kuras var apgūt koledžā, būs iespēja vērot paraugdemonstrējumus un lektoru vadībā tiks aicināti līdzdarboties praktiski.

  NORISES VIETAS:

  2018. gada 27. septembrī, plkst. 12.00 – 
  LIEPĀJA, Liepājas reģionālā slimnīca (Slimnīcas iela 25, Liepāja)
  PROGRAMMA [DOC]
  LU PSK praktiskā nodarbība “Es un mēs, un viss ap biomedicīnas laborantiem!”
  (Iepazīsti profesiju – biomedicīnas laborants!)

  2018. gada 10. oktobrī, plkst. 10.00 –
  GULBENE, JC “Bāze”, Brīvības ielā 22, Gulbenē
  PROGRAMMA [DOC]
  LU PSK praktiskā nodarbība “Neatliekamās medicīniskās palīdzības situāciju simulācija”
  (Iepazīsti profesiju – ārsta palīgs!)

  2018. gada 16. oktobrī, plkst. 11.40 –
  ĶEKAVA, Ķekavas vidusskola (Gaismas iela 9, Ķekava)
  PROGRAMMA [DOC]
  LU PSK praktiskā nodarbība “Neatliekamās medicīniskās palīdzības situāciju simulācija”
  (Iepazīsti profesiju – ārsta palīgs!)

  2018. gada 17. oktobrī, plkst. 11.00
  VALMIERA, Valmieras kultūras centrs (Rīgas iela 10, Valmiera)
  PROGRAMMA – [PDF]
  LU PSK praktiskā nodarbība “Ergonomijas pamatprincipu un palīglīdzekļu pielietojums ikdienā”
  (Iepazīsti profesijas – sociālais aprūpētājs un sociālais rehabilitētājs!)

  2018. gada 6. novembrī
  MADONA
  INFORMĀCIJA – tiks precizēta

  2019. gada 1. pusgadā
  RĒZEKNE, KRĀSLAVA, KULDĪGA
  INFORMĀCIJA – tiks precizēta

  Dalība semināros ir bez maksas, reģistrēties aicināti tikai karjeras speciālisti un pedagogi. Pieteikumus aicinām iesniegt elektroniski šeit.

  Lasīt vairāk
 • 12.09.2018
  Par STUDIJU un STUDĒJOŠĀ kredītu 2018./ 2019. ak. g.

  Studenti!
  Jums ir iespēja pieteikties STUDIJU un STUDĒJOŠĀ kredītam!

  Lai pieteiktos uz kādu no kredītiem, Jums nepieciešams aizpildīt pieprasījuma veidlapu pie LU PSK kredītu piešķiršanas komisijas vadītājas Diānas Bakānes – LU PSK Dienesta viesnīcā 108. kabinetā (LU PSK 3. korpuss). 

  Kredītam var pieteikties līdz 01.10.2018..
  Kredītu apkalpošanu 2018. gadā nodrošina A/S SEB banka.

  VEIDLAPAS

  LU PSK kredītu piešķiršanas komisijas vadītāja
  Diāna Bakāne
  Mob.: 26855451, e-pasts: dianabakane@gmail.com

  Lasīt vairāk
 • 12.09.2018
  Informācija par 2018./ 2019. ak. g. 1. semestra stipendijām

  1. Pirmā Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde 2018./ 2019. ak. g. 1. semestrī notiks 03.10.2018..

  2. Studentam, kurš vēlas pretendēt uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) un saņemt to laika posmā no 2018. gada septembra līdz 2019. gada janvārim (ieskaitot) – 99,60 EUR apmērā, nepieciešams OBLIGĀTI izpildīt iesniegumu stipendijas saņemšanai un to iesniegt LU PSK Dienesta viesnīcas 108. kabinetā Diānai Bakānei.
  Iesniegumu par MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) var iesniegt no 11.09.2018. līdz 01.10.2018. plkst. 12.00!

  3. Studenti, kuri vēlas pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju (par kādu no zemāk minētajiem kritērijiem), var sākt iesniegt iesniegumus ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņas, derīgu apliecību kopijas). Neskatoties uz to, ka iesniegumi ir rakstīti jau iepriekšējā semestrī, iesniegums ir jāraksta atkārtoti un visi dokumenti klāt jāpievieno vēlreiz!

  Kritēriji, lai varētu pieteikties un pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju ir sekojoši:
  1. Students ir invalīds.
  2. Bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
  3. Studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
  4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē).
  5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Uz VIENREIZĒJO stipendiju iesniegumus var iesniegt vienu reizi semestrī!

  4. Atgādinājums, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir stipendiju, pamatojoties uz uzrakstītu iesniegumu un klāt pievienotu darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta, un to izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

  5. Visas IESNIEGUMU VEIDLAPAS var:
  - saņemt Dienesta viesnīcas 108. kabinetā;
  - izprintēt no koledžas mājaslapas: www.psk.lu.lv

  6. Par rezultātiem, kuriem studentiem tiek piešķirta MINIMĀLĀ stipendija, katrs studējošais tiks informēts personīgi, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru, sākot ar 16.10.2018..

  Studenti, kuriem tiks piešķirta VIENREIZĒJĀ stipendija, tiks informēts individuāli pa norādīto telefona numuru!

  Lūdzu ņemt vērā, ka:
  ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem, tāpēc iesniedzot pieteikumu uz MINIMĀLO stipendiju, OBLIGĀTI ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti!

  12.1. invalīdam;
  12.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  12.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
  12.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  12.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, rakstiet e-pastu vai zvaniet!

  Diāna Bakāne,

  LU SPK Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja

  LU PSK Dienesta viesnīcas 108. kabinets

  Mob.: 26855451, e-pasts: dianabakane@gmail.com

  Lasīt vairāk
 • 11.09.2018
  Pieteikšanās Erasmus+

  MAINI DZĪVI, DOMĀ PLAŠĀK!

  AICINĀM PIETEIKTIES ERASMUS+ PROGRAMMAS PRAKSES/ STUDIJU PIEREDZES APMAIŅAI ĀRVALSTĪS!

  Lai pieteiktu dalību konkursā, Jums nepieciešams iesniegt šādus dokumentus LU PSK ārējo sakaru koordinatorei AIGAI GRAUDUMAI (2. korpusa 201. kab.):

  IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ – LĪDZ 2018. GADA 21. SEPTEMBRIM!

  Aiga Grauduma,
  LU PSK ārējo sakaru koordinatore
  Tālr.: +371 29408619
  E-pasts: sadarbiba@psk.lv
  Kabinets: LU PSK 2. korpuss 201. kab.

  Lasīt vairāk
 • 10.09.2018
  Medicīnas apģērbu un apavu tirdzniecība

  Cienījamie, koledžas studenti!


  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) 20.09.2018. no plkst. 10.30 līdz 14.30 (Vidus prospektā 38, Jūrmalā) notiks medicīnas apģērbu un apavu tirdzniecība:
  - LU PSK 1. korpusa 2. stāva foajē (apmaksa tikai skaidrā naudā).

  Lasīt vairāk
 • 10.09.2018
  Studiju programmas “Podoloģija” 2018. gada vasaras aktivitātes

  Jau desmit gadus turpinās Latvijas Bērnu un Jauniešu diabēta biedrības (LBJDB) un Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Medicīnas tehnoloģiju katedras studiju programmas “Podoloģija” sadarbība. 

  Arī šajā vasarā docentes Mārītes Saulītes vadībā P2A kursa studentes Maira Šlujeva un Ieva Vintere-Feldmane devās uz LBJDB rīkoto vasaras semināru “Izproti diabētu un uzņemies atbildību”, kas notika no 9. līdz 13. jūlijam un kurā piedalījās 14 bērni ar diabētu kopā ar vecākiem. Studentes, liekot lietā savu radošo enerģiju un uzņēmuma a/s “Valmieras stikla šķiedra” dāvinātās lodītes, izveidoja miniatūru baskāju taku, kura tika dāvināta LBJDB.

  Savukārt studentes Ieva Bērziņa, Anda Pētersone-Diļevska un Elīna Putraševica piedalījās vasaras nometnē “Diabēta skola – BŪT KOPĀ”, kur 2. augustā jauniešiem ar diabētu organizēja aktivitātes pēdu veselības saglabāšanā, kā arī aicināja piedalīties viktorīnā, kurā tika noskaidrotas jauniešu zināšanas par pēdu anatomiju, higiēnu un profilakses pasākumiem.

  LU PSK docente Mārīte Saulīte abos iepriekšminētajos pasākumos vadīja nodarbības bērniem un vecākiem, kurās akcentēja veselas pēdas nozīmi bērniem un jauniešiem, kuri slimo ar cukura diabētu. Visas aktivitātes tika organizētas ar mērķi palīdzēt jauniešiem izvairīties no cukura diabēta komplikācijām, kas saistītas ar diabētiskās pēdas sindroma riska faktoriem, kurus bieži izraisa tieši zināšanu trūkums par pēdu higiēnu, profilaksi un piemērotu apavu nozīmi.

  Vasarā netika aizmirsti arī „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra” iemītnieki Jaundubultos, kur P2A kursa studentes Ieva Bērziņa un Anda Pētersone-Diļevska veica ārstnieciskās pēdu aprūpes procedūras.

  LU PSK studiju programmas “Podoloģija”
  docente Mārīte Saulīte

  Lasīt vairāk
 • 01.09.2018
  Sveiciens Zinību dienā!

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas kolektīvs un studējošie!

  Veiksmīgu 2018./ 2019. studiju gadu! 

  Lai Jums jaunais studiju gads mērķtiecīgs, vērtīgām zināšanām un pieredzes bagāts, lai paveiktais sniedz gandarījumu!


  Koledžas administrācija
  01.09.2018.


  Apsveikums

  Lasīt vairāk
 • 29.08.2018
  LU PSK 2018./ 2019. studiju gada atklāšana

  Informācija LU PSK 1. kursu studentiem!

  (Informācija studiju programmu – “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Estētiskā kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā masāža”, “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija”, “Sociālā rehabilitācija” – 1. kursu studentiem.)

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK)
  2018./ 2019. STUDIJU GADA ATKLĀŠANA*
  notiks 03.09.2018. plkst. 11.00 koledžas pagalmā pie 1. korpusa,
  Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.

  *Lietus gadījumā – LU PSK 1. studenti tiks aicināti doties pa auditorijām, kursu sadalījums būs pieejams 1. korpusā informācijas stendos.

  SVINĪGĀ PASĀKUMA NORISES KĀRTĪBA, 03.09.2018.
  Plkst. 11.00 – 2018./ 2019. studiju gada svinīgā atklāšana LU PSK 1. kursa studentiem koledžas pagalmā (pie 1. korpusa), direktores Ilgas Eriņas uzruna, iepazīšanās ar akadēmisko un vispārējo personālu. Plkst. 11.30 – tikšanās ar kuratoriem.

  Par neierašanās iemeslu uz 3. septembra pasākumu jāinformē katedru lietvedes pa e-pastu vai tālruni.

  Studenti, kuriem ir piešķirta vieta koledžas Dienesta viesnīcā, 03.09.2018. var ierasties no plkst. 9.00 (3. korpuss, Dienesta viesnīca). Uzņemšanas rezultāti LU PSK Dienesta viesnīcā un informācija par iekārtošanos.

  Studiju programmas ”Sociālā aprūpe” 1. kursa (S1A grupa)
  2018./ 2019. akadēmiskā gada pirmā tikšanās notiks 10.09.2018.

  Informācija LU PSK Rēzeknes filiāles 1. kursu studentiem!

  LU PSK Rēzeknes filiāles 2018./ 2019. STUDIJU GADA ATKLĀŠANA notiks 04.09.2018., Raiņa iela 5a, Rēzeknē:
  plkst. 10.00 uz tikšanos aicināti studiju programmas „Māszinības” 1. kursa studenti;
  plkst. 11.00 uz tikšanos aicināti studiju programmas „Ārstniecība” 1. kursa studenti.

  ATGĀDINĀJUMS!
  Izziņām par studijām LU PSK 1. kursa studenti varēs pieteikties no 01.10.2018. pie katedru lietvedēm. Izziņas tiks sagatavotas pēc pakalpojuma apmaksas saskaņā ar LU PSK cenrādi un izsniegtas trīs darba dienu laikā.

  Informācija LU PSK 2. un 3. kursu studentiem!

  2018./ 2019. studiju gada uzsākšana 2. un 3. kursiem – no 10.09.2018., izņemot K2V, K3V, AM2V kursam, kas studijas atsāks 04.09.2018.

  Lasīt vairāk
 • 27.08.2018
  Papildus uzņemšanas rezultāti 2018/2019 (06.08.-24.08.2018.)

  Paldies, ka izvēlējāties studēt Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK)!

  Papildus uzņemšanas rezultāti 2018/ 2019, 06.08.-24.08.2018.

  SKATĪT ŠEIT (PDF)

  Lasīt vairāk

Studējošajiem studiju laikā ir iespēja līdzdarboties Studējošo pašpārvaldē, organizējot dažādas aktivitātes un pārstāvot studējošo intereses koledžas koleģiālajās institūcijās un darba grupās.

Uzzini vairāk

FACEBOOK SEKOTĀJI