ESF projekti

ESF projekti

2018. gads

2014. gads

 • 01.10.2014
  Labas prakses modelis ģimenes ārsta praksē

  ESF darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitāte „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekts „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”.


  Programma:
  „LABAS PRAKSES MODELIS ĢIMENES ĀRSTA PRAKSĒ”.


  Mācību programma ‘’Labas prakses modelis ģimenes ārsta praksē’’ izstrādāta ģimenes ārstu praksē strādājošo mērķauditorijai – ģimenes ārstiem, māsām, ārstu palīgiem.


  Ģimenes ārsts savā praksē strādā sadarbībā ar kopā ar citām primārajā veselības aprūpē strādājošajām ārstniecības personām – māsu un ārsta palīgu. Tāpēc aizvien aktuālāks kļūst jautājums par šo speciālistu sadarbību, nodrošinot pacientiem brīvu pieejamību, ilglaicīgu un nepārtrauktu aprūpi, vispusīgu un koordinētu aprūpi, kā arī speciālistu un pacienta sadarbību veselības veicināšanā, slimību profilaksē un ārstnieciskajā procesā.


  Programmas apguves rezultātā interesenti iegūs zināšanas par primārās veselības aprūpes komandas darba attīstības un pilnveidošanas iespējām, uz pacientu orientētu lomu sadalījumu, iegūs prasmes domāšanas veida maiņai, efektīvāku darbu komandā un uz rezultātu vērstu sadarbību ar citiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.


  Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide: ārsts, ārsta palīgs, māsa.
  Organizators: Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža.
  Mērķauditorija: ārsti, māsas, ārsta palīgi.
  Programmas statuss: pieteikšanās.
  Statuss: aktīvs.


  Mērķauditorija:
  ārsti, māsas, ārsta palīgi


  Programmas realizētājs un kontaktpersona:
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
  Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV – 2010.


  www.psk.lu.lv


  Kontaktpersona: Ina Jaunslaviete,
  tālr.: 29350243, e-pasts: ijaunslaviete@gmail.com.
  Programmas autors:


  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
  Ingrīda Kužniece, maģistra grāds vadībzinībā, sertificēta veselības vadības ārste.
  Līga Kozlovska, sertificēta ģimenes ārste.


  Apmācību ilgums:
  3 dienas (24 stundas):
  - teorija 16 stundas
  - prakse 8 stundas


  Apmācību apliecinošais dokuments:
  izziņa


  Norises vietas un laiki:
  28., 29., 30.08.2014. – Balvi (grupa nokomplektēta)
  18., 19., 20.09.2014. – Saldus
  9.,10.,11.10.2014. – Rēzekne
  30. – 31.10.2014. un 1.11.2014. – Jūrmala
  13.,14., 15.11.2014. – Jūrmala

  Lasīt vairāk

2013. gads

 • 01.09.2013
  Atkārtota mācību procesa realizācija māsu pamatspecialitāšu iegūšanai 2013. un 2014. gadā

  ESF darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitāte „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekts „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”.


  PROJEKTA REALIZĀCIJA
  "ATKĀRTOTA MĀCĪBU PROCESA REALIZĀCIJA MĀSU PAMATSPECIALITĀŠU IEGŪŠANAI 2013. UN 2014. GADĀ’’
  MĀSU PAMATSPECIALITĀŠU PROGRAMMĀS:
  - AMBULATORĀS APRŪPES MĀSAS PAMATSPECIALITĀTE
  - OPERĀCIJU MĀSAS PAMATSPECIALITĀTE


  STUDIJAS TIEK PIEDĀVĀTAS ĀRSTNIECĪBAS PERSONĀM, KURAS IEGUVUŠAS KVALIFIKĀCIJU ‘’MĀSA’’ LĪDZ 2004.GADAM.


  KONTAKTPERSONA: Ina Jaunslaviete, tālr.: 29350243, e-pasts: ijaunslaviete@gmail.com.


  Studiju ilgums: 2 gadi.


  Rezultātā iegūst: 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību un attiecīgo māsas pamatspecialitāti.

  Lasīt vairāk

2012. gads

 • 07.10.2016
  Jaunākās tendences un tehnoloģijas datortomogrāfijas metodes pielietošanā

  ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”.


  Profesionālās pilnveides izglītības programma
  „Jaunākās tendences un tehnoloģijas datortomogrāfijas metodes pielietošanā”


  Mērķauditorija: radiologa asistents ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko medicīnisko izglītību radioloģijā vai vidējo speciālo medicīnisko izglītību ar pēcdiploma specializācijas apmācību radioloģijā.


  Programmas realizētājs: Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledža. Adrese: Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV - 2010.


  Kontaktpersona: Agnese Oliņa, tālr.: 26673672, e-pasts: agnese.olina1@gmail.com.


  Programmas autori: Dr. Biol. Ainārs Bajinskis, Dr. Māra Epermane, Dr. Edīte Kreitāle, Mg. paed. Elita Rutka, Dr. Ilze Priedīte.


  Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 400 stundas.


  Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

  Lasīt vairāk
 • 01.10.2012
  Jaunākās tendences un tehnoloģijas magnētiskās rezonanses metodes pielietošanā

  ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” projekta„Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai”.


  Profesionālās pilnveides izglītības programma
  „Jaunākās tendences un tehnoloģijas magnētiskās rezonanses metodes pielietošanā”


  Mērķauditorija: radiologa asistents ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko medicīnisko izglītību radioloģijā vai vidējo speciālo medicīnisko izglītību ar pēcdiploma specializācijas apmācību radioloģijā.
  Programmas realizētājs: Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledža. Adrese:Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV - 2010.
  Kontaktpersona: Elita Rutka, tālr.: 29177817, e-pasts: elitaru@inbox.lv.
  Programmas autori: Asoc.prof.Ardis Platkājis, Dr. Māra Epermane, Mg. paed. Elita Rutka.
  Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums: 280 stundas.
  Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi: apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

  Lasīt vairāk

2008. gads

 • 07.10.2016
  „Profesionālās tālākizglītības programmas „Sociālā aprūpe” izstrāde un sagatavošana”

  Projekta nosaukums

  „Profesionālās tālākizglītības programmas „Sociālā aprūpe” izstrāde un sagatavošana”
  Projekta īstenotājs
  P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža
  Projekta norises vieta
  Jūrmala, Vidus prospekts 36/38
  Projekta mērķa grupa
  Sociālie aprūpētāji ar 3. līmeņa vidējo profesionālo izglītību
  Projekta mērķis
  Izstrādāt un īstenot tālākizglītību ar profesionālās pilnveides programmu „Sociālā aprūpe”, kas nodrošinās 100 sociālajiem aprūpētājiem saglabāt darba iespējas.
  Projekta īstenošanas laiks
  15.05.2006. – 31.06.2008.
  Projekta finansējums
  Kopā: 50 000 LVL
  Eiropas Sociālais fonds 40 000 LVL
  Nacionālais līdzfinansējums 10 000 LVL
  Projekta rezultāts
  Izglītoti 100 sociālie aprūpētāji


  Eiropā jau vismaz 50 gadus sociālā darba specialitātēs var iegūt augstāko izglītību, Latvijā tikai no pagājušā gadsimta 90. gadiem. Tikai ar 2003.gadā pieņemto Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajiem aprūpētājiem tiek uzskatīta par nepieciešamību un no 01.01.2008. par obligātu.
  „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” nosaka, ka ar 2008.gada 1.janvāri sociālā darba speciālista pienākumus veic persona ar atbilstošu izglītību. Jaunieviestās prasības ir jāintegrē arī izglītībā, lai nodrošinātu efektīvu sociālās sfēras attīstību.
  Statistika rāda, ka daudzviet sociālo darba speciālistu kvalifikācija nav atbilstoša valsts likumdošanai un prasībām. No 2000. līdz 2004. gadam P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžā 3. līmeņa vidējo profesionālo izglītību sociālajā aprūpē ieguva 423 studējošie. Pēc jaunās valsts likumdošanas no 2008.gada 1.janvāra šī kvalifikācija vairs nav atbilstoša, lai darbinieks varētu turpināt veikt savus darba pienākumus. Tātad viena no problēmām ir jau strādājošu sociālo aprūpētāju izglītības neatbilstība valsts prasībām un nepieciešamība pēc tālākizglītības iespējām un izlīdzinošā kursa.
  Projekta mērķis – ir izstrādāt un īstenot tālākizglītību ar profesionālās pilnveides programmu „Sociālā aprūpe”, kas nodrošinās 100 sociālajiem aprūpētājiem saglabāt darba iespējas.
  Projekta ietvaros izstrādātajā profesionālās pilnveides programmā ir iekļauti tie studiju kursi, ar kuriem ir papildināta koledžā īstenotā I līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Sociālā aprūpe”.
  2006.gada 15.maijā P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža uzsāka īstenot projektu „Profesionālās tālākizglītības programmas „Sociālā aprūpe” izstrāde un sagatavošana”. Projekta ietvaros profesionālās pilnveides programmu apgūs 100 sociālie aprūpētāji, kuri strādā valsts vai pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās un laika periodā no 2000. līdz 2004. gadam ir ieguvuši koledžā 3. līmeņa vidējo profesionālo izglītību un kvalifikāciju „Sociālais aprūpētājs”.
  Katrā projekta apmācības grupā tiek uzņemti 25 studenti. Viena apmācības kursa ilgums ir 4,5 mēneši. Ņemot vērā strādājošo ierobežotās iespējas apvienot darbu un mācības, nodarbības tiek plānotas nedēļas nogalēs. Projektā iesaistītajiem studentiem koledžā ir iespējas izmantot bibliotēku, datoru klasi un dienesta viesnīcu. Projekta nosacījumi paredz arī ceļa un uzturēšanās izmaksu kompensāciju, kas veicina studējošo motivāciju.
  Ar šo projektu un ESF atbalstu esam bagātinājuši sevi ar zināšanām un pieredzi. Projekta īstenošana ir devusi iespēju atkalredzēties ar koledžas absolventiem un pārliecināties par viņu izaugsmi. Projektu īstenošana nav viegls process. Daudz ir jāmācās ne vien studentiem, bet arī projekta īstenošanā iesaistītajam personālam, tomēr izlaidums un apliecību saņemšanas brīdis sniedz gandarījumu, kas motivē tālākiem darbiem gan studentus, gan pasniedzējus.
  Ceturtās apmācības grupai nodarbību sākums decembrī. Dokumentus no pretendentiem pieņem skolas kancelejā katru darba dienu no 9.00-16.00. Pretendentiem jāiesniedz: diploms par 3. līmeņa profesionālās izglītības programmas „Sociālā aprūpe” apguvi, pases kopija, izziņa no darba vietas, ka strādā par sociālo aprūpētāju , 4 fotokartiņas, iesniegums uz veidlapas.


  Projekta vadītāja Dace Erkena

  Lasīt vairāk

2007. gads

 • 01.06.2007
  „Studiju programmas „Sociālais aprūpētājs” prakses pilnveidošana P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžā”

  Līguma Nr. 2007/0030/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0035/0269


  Projekta finansējums kopā: 25 000 LVL
  Eiropas Sociālais fonds 18 750 LVL
  Nacionālais līdzfinansējums 6 250 LVL


  Ar 01.06.2007. tiek uzsākta projekta realizācija P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžā. Projekta laikā tiks izstrādātas prakšu dienasgrāmatas Studiju programmas „Sociālais aprūpētājs” studentiem. Līdz šim prakšu dienasgrāmatas Koledžā nav bijušas. Studenti dodoties praksē saņēma izdales materiālus, kurus vajadzēja pašiem aizpildīt, bieži vien tas bija sarežģīti, jo katram prakses vadītājam un studentam bija sava izpratne, kādā veidā prakses dokumentācija ir jāaizpilda. Projekta mērķis ir izveidot viegli lietojamu un saprotamu prakses dienasgrāmatu, kuru studenti varētu izmatot gan pirmajā, gan otrajā studiju gadā. Darba grupā būs iesaistīti gan Koledžas lektori, gan darba devēju pārstāvji, lai prakšu dienasgrāmatas būtu piemērotas gan Koledžas prasībām, gan darba devēju prasībām. Pēc prakšu dienasgrāmatu izstrādes tiks rīkoti semināri, kur studentus, koledžas darbiniekus un darba devēju pārstāvjus iepazīstinās ar prakšu dienasgrāmatām. Projekta noslēguma daļā gan pirmā, gan otrā kursa studenti aprobēs prakšu dienasgrāmatas praksē. Projekts noslēgsies 2008. gada 30. maijā.

  Projekta vadītāja Sintija Harju

  Lasīt vairāk

2006. gads

 • 07.09.2006
  1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības nodrošināšana sociālajiem aprūpētājiem Dobeles pašvaldībā

  Projekts

  1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības nodrošināšana
  sociālajiem aprūpētājiem Dobeles pašvaldībā
  projekta līguma Nr. 2006/10/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.4./0001/0026


  Projekta īstenotājs
  P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža
  Projekta norises vieta
  Jūrmala, Dobele
  Projekta mērķa grupa
  25 sociālā darba speciālisti
  Projekta mērķi
  Projekta mērķis ir apmācīt 25 Dobeles pašvaldībās strādājošus sociālos aprūpētājus.
  Projekta īstenošanas laiks
  01.08.2006. – 31.06.2008.
  Projekta finansējums
  Kopā: 50 000 LVL
  Eiropas Sociālais fonds 40 000 LVL
  Nacionālais līdzfinansējums 10 000 LVL
  Projekta rezultāts
  Izglītoti 25 sociālie aprūpētāji.


  2006.gada septembrī Dobelē uzsāka studijas 25 sociālā darba speciālistes, kuras 2008.gada jūnijā iegūs augstākās profesionālās izglītības diplomu un profesiju Sociālais aprūpētājs. Mācības notiek 10 dienas mēnesī, kad Koledžas pasniedzēji dodas uz Dobeli.
  Projektā ir noslēdzies 1. mācību semestris un jāsaka, ka studentes ir ļoti čaklas un zinātkāras, par ko liecina arī 1. semestra rezultāti. Vidējā atzīme kursā nav zemāka par 7 ballēm.


  1.semestra anketu apkopojums.
  1.studiju gada apkopojums

  Lasīt vairāk