Māszinības

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Māszinības
(Kvalifikācija – Māsa)

Studē par valsts budžeta līdzekļiem!
STUDIJAS BEZ MAKSAS

Studiju ilgums: 3 gadi

Iepriekšējā izglītība: vidējā
Studijas notiek: Jūrmalā (Vidus prospekts 38, Bulduri), Rēzeknes filiālē (Raiņa iela 5a, Rēzekne)
Studiju programmas vadītāja: Dr.med. Iveta Strode

Studiju process tiek organizēts koledžas auditorijās, kabinetos un laboratorijās, kā arī veselības un sociālās aprūpes institūcijās, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem.

Specialitātes apraksts

Māsas profesionālā kompetence ietver sevī komunikācijas spējas, prasmes un zināšanas, kuras nodrošina pacienta veselības aprūpi, nodrošina pacienta pamatvajadzības, spēj risināt ar veselību saistītās problēmas, ievērojot ētisko darbību savā darbā. Māsa ir atbildīga par veselības saglabāšanu, veicināšanu, rehabilitāciju, ārstēšanas norisi, aprūpes veikšanu, kā arī pacienta un piederīgo izglītošanu un savas profesijas attīstību. Māsu izglītība balstās uz zināšanām, prasmju attīstīšanu, atbildības un attieksmes veidošanos.


Māsas kvalifikācija tiek raksturota šādi: ”māsa ir ārstniecības persona, kura ieguvusi māsu profesionālo izglītību. Māsa veic veselības aprūpi, piedalās ārstniecībā, palīdzot ģimenei, sabiedrībai un indivīdam novērst slimības cēloņus, uzturēt un atgūt veselību, cienot viņa savdabības, atvieglot ciešanas, veic darbus ekstermālās situācijās".

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolventiem ir iespējas turpināt izglītību Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē veselības zinātņu bakalaura māszinību studiju programmā, pamatojoties uz kredītpunktu pārnesi.

Sadarbība un projekti

Māszinību studiju programma sadarbojas ar citām izglītības iestādēm un sociālajiem partneriem Latvijā un ārzemēs:

  • Latvijas Universitāti;
  • Rēzeknes Augstskolu;
  • Latvijas Māsu asociāciju
;
  • Haimerer sociālās aprūpes skola, Dobeln Vācijā
;
  • Savonlinnas koledža Somijā
;
  • Tallinas medicīnas koledžu
;
  • Tartu medicīnas koledžu
;
  • Spānijas Gijon medicīnas koledžu.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžai ir noslēgti sadarbības līgumi par praktiskās apmācības realizāciju ar P. Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, Jūrmalas slimnīcu, NRC „Vaivari” un citām Latvijas reģionālajām klīnikām.Pamatojoties uz studiju programmas specifiskumu, praktiskā apmācība tiek realizēta arī Latvijas Infektoloģijas centrā, Latvijas Onkoloģijas centrā un primārās un sociālās aprūpes institūcijās.

Iespējas darba tirgū

Studiju programmas absolventus gaida darbā slimnīcās, rehabilitācijas centros, privātpraksēs un citās ārstniecības iestādēs.Pamatojoties uz 06.07.2001. likumu „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” māsa ir reglamentēta profesija, kuras minimālās prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nosaka Ministru kabinets. Reglamentētas profesijas statuss nosaka diploma atzīšanu ES valstīs.