Rēzeknes filiāle

Rēzeknes filiāle

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāle tika atvērta 2007. / 2008. studiju gadā. Tās uzdevums – sagatavot Latgales reģionam augsti kvalificētus speciālistus veselības aprūpes jomā, kompetentus un konkurētspējīgus speciālistus – darba tirgum, nodrošināt studentiem studiju vietu un prakses iespējas tuvāk dzīvesvietai.

Rēzeknes filiālē tiek realizētas studiju programmas – „Māszinības” (sadarbībā ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmu "Māszinības"), "Ārstniecība", "Ārstnieciskā masāža", "Sociālā aprūpe". 

Filiāles absolventi strādā slimnīcās, ambulatorās aprūpes iestādēs un veselības aprūpes centros Latgales reģionā.


RĒZEKNES FILIĀLE
Adrese: 
N. Rancāna iela 23A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64625326, mob. t.: 27882168
E-pasts: lupsk.rezekne@gmail.com

Rēzeknes filiāle

Studiju programma: „MĀSZINĪBAS” 
Kvalifikācija: „Māsa”
Studiju ilgums: 2 studiju gadi koledžā, 2 studiju gadi LU (sadarbībā ar Latvijas Universitāti)

Uzzināt vairāk
Rēzeknes filiāle

Studiju programma: „ĀRSTNIECĪBA” 
Kvalifikācija: „Ārsta palīgs”
Studiju ilgums: 3 gadi

Uzzināt vairāk
Ārstnieciskā masāža

Studiju programma: „ĀRSTNIECISKĀ MASĀŽA” 
Kvalifikācija: „Masieris”
Studiju ilgums: 2 gadi

Uzzināt vairāk
Sociālā aprūpe

Studiju programma: „ĀRSTNIECISKĀ MASĀŽA” 
Kvalifikācija: „Sociāls aprūpētājs”
Studiju ilgums: 2 gadi

Uzzināt vairāk