LU PSK tālākizglītības aktualitātes (profesionālā pilnveide)

Informācija par aktuālākajām tālākizglītības iespējām (profesionālās pilnveides izglītības programmām), ko realizē Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK).

LU PSK uzsāk pieteikšanos profesionālās pilnveides izglītības programmā “ĀRSTA PALĪGA DARBĪBA AMBULATORAJĀ PRAKSĒ” (maksas programma).

Pēc profesionālās pilnveides izglītības programmas sekmīgas apgūšanas klausītāji iegūst apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi, kas dod iespēju sertificēties kā ambulatorā dienesta ārsta palīgam.
Mācību norises vieta: LU PSK (Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala)
Mācību ilgums: 8 mēneši (2020. gada oktobris – 2021. gada maijs)
UZZINI VAIRĀK>>


LU PSK ar 2020. gada 17. septembri uzsāks apmācību profesionālās pilnveides izglītības programmā “FIZIKĀLĀ MEDICĪNA UN REHABILITĀCIJA MĀSAS DARBĀ” (maksas programma).

Izglītojamie, kuri apgūs izglītības programmu un iegūs nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, saņems apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.
Mācību norises vieta: LU PSK (Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala)
Mācību ilgums: 4 mēneši
UZZINI VAIRĀK >>


LU PSK uzsāk uzņemšanu profesionālās pilnveides izglītības programmā ‘’FUNKCIONĀLĀS DIAGNOSTIKAS METODE MĀSU PRAKSĒ, M60’’.

Apmācība norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Aktuālas ārstnieciskās un diagnostiskās metodes ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu praksē” ietvaros.
Mācību norises vieta: LU PSK (Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala)
Mācību ilgums: 170 stundas (68 stundas teorija, 102 stundas prakse)
UZZINI VAIRĀK >>

0 0
Feed