Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža

ENG | LAT |


Vidus prospekts 38,
Bulduri, Jūrmala, LV-2010,
Latvija

Tālrunis: +371 25448404
+371 26530342
+371 67752507,
lupsk.kanceleja@gmail.com

Rēzeknes filiāle
Raiņa ielā 5a, Rēzekne, LV 4601
tālr. 64625326 27882168
 
 

Uzņemšanas noteikumi

Meklēt lapā:
 

Dokumentu iesniegšana
no 2016. gada 11. jūlija līdz 5. augustam

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI (.pdf)
 2016./ 2017. akadēmiskajam studiju gadam

Programmas nosaukums
Iegūstamā kvalifikācija
Akreditācijas termiņš
Studiju ilgums
Studiju maksa (gadā)
Nepieciešamie
   CE eksāmeni
Māszinības 
Māsa 
6 gadi*
 
 
3 gadi 
Valsts budžets
Latviešu valoda
Svešvaloda
Ārstniecība 
Ārsta palīgs 
6 gadi*
3 gadi 
Valsts budžets 
Latviešu valoda
Svešvaloda 
Biomedicīnas laborants 
Biomedicīnas laborants 
6 gadi*
2 gadi 
Valsts budžets 
Latviešu valoda
Svešvaloda 
Radiologa asistents 
Radiologa asistents 
6 gadi*
3 gadi 
Valsts budžets 
Latviešu valoda
Svešvaloda 
Podoloģija 
Podologs 
6 gadi*
2 gadi 
Valsts budžets 
Latviešu valoda
Svešvaloda 
Sociālā aprūpe 
Sociālais aprūpētājs 
6 gadi*
2 gadi 
Valsts budžets 
Latviešu valoda
Svešvaloda 
Sociālā rehabilitācija 
Sociālais rehabilitētājs 
6 gadi*
2 gadi 
Valsts budžets 
Latviešu valoda
Svešvaloda 
Estētiskā kosmetoloģija 
Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā 
6 gadi*
3 gadi 
2000.00 EUR
Latviešu valoda
Svešvaloda
Ārstnieciskā masāža Masieris

 6 gadi*

 2 gadi 

1200.00 EUR

Latviešu valoda
Svešvaloda

Akreditācijas datums 12.06.2013., akreditēts līdz 2019.gada 11.jūnijam. 


Kļūsti par kvalificētu ārstniecības personu vai
speciālistu sociālās labklājības jomā!

Izmanto iespēju - studēt par valsts budžeta līdzekļiem!

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža uzņem interesentus ar vidējo izglītību sekojošās akreditētās studiju programmās (valsts budžeta vietas):

Māszinības
Ārstniecība
Biomedicīnas laborants
Radiologa asistents
Podoloģija
Sociālā aprūpe
Sociālā rehabilitācija 

Filiālē Rēzeknē:
(Adrese: Raiņa iela 5a, Rēzekne, LV-2010, tālrunis: 64625326, mob. t.: 27882168)
Māszinības
Ārstniecība
Ārtsnieciskā masāža


Akreditēta maksas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Estētiskā kosmetoloģija”.

Programmas absolventi iegūst kvalifikāciju:
skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā, kas atbilst ceturtajam kvalifikācijas līmenim.

Studiju programmas ilgums:

  • pēc vidējās (vidējās profesionālās) izglītības dokumenta iegūšanas studiju programmas apjoms ir 120 KP/ 180 ECTS (3 gadi).  

  • pēc pirmā līmeņa profesionāli augstākās (vai augstākas) medicīniskās izglītības dokumenta iegūšanas studiju programmas apjoms ir 80 KP/ 120 ECTS (2 gadi).  

Pilna laika dienas un vakara studijas.
Studiju maksa: 200.00 EUR/ mēnesī.


Akreditēta maksas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Ārstnieciskā masāža”.

Programmas absolventi iegūst kvalifikāciju:
masieris, kas atbilst ceturtajam kvalifikācijas līmenim.

Studiju programmas ilgums:
pēc vidējās (vidējās profesionālās) izglītības dokumenta iegūšanas studiju programmas apjoms ir 80 KP/ 120 ECTS (2 gadi).

Pilna laika dienas un vakara studijas.
Studiju maksa: 120.00 EUR/ mēnesī.


Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti:

1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
2. Centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda).
(Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam – dokuments par vidējās izglītības iegūšanu.)
3. Personapliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
4. 1 foto (3x4 cm).
5. Valsts valodas prasmes apliecība.
(Reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
7. Personas datu maiņas apliecinošs dokuments.
8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta LU PSK bankas kontā.
9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (diploms), uzrādot oriģinālu.  Uzņemšana visās studiju programmās:
no 2016.gada 11. jūlija – 5. augustam.

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā
katru darba dienu no plkst. 9.00. – 15.00.
Adrese: Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmala, LV-2010.
Tālr.: +371 67752507, mob.: +371 25448404, e-pasts: lupsk.kanceleja@gmail.com


Rēzeknes filiālē
P.: 13.00 – 16.30, O. – Pt.: 9.00. – 15.00.
Adrese: Raiņa ielā 5a, Rēzeknē. Tālr.: +371 64625326, mob.: +371 27882168
 Reģistrācijas maksa*:
5.00 EUR par vienu studiju programmu.
* Reģistrācijas maksu Rēzeknes filiālē var veikti TIKAI ar pārskaitījumu (koledžas rekvizītus skatīt zemāk).

Maksājumu var veikt:
1) skaidrā naudā –  LU PSK Uzņemšanas komisijā (Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala)
vai
2) ar pārskaitījumu – LU PSK bankas kontā, Uzņemšanas komisijai jāuzrāda izdrukāts maksājuma uzdevums.

Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
Reģistrācija studijām
– vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379


Rekvizīti maksājumam:

Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
Saīsinājums: LU PSK
Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Reģ. Nr. 90000031813
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta nr. LV27TREL9150234010000