Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža

ENG | LAT |


Vidus prospekts 38,
Bulduri, Jūrmala, LV-2010,
Latvija

Tālrunis: +371 25448404
+371 26530342
+371 67752507,
lupsk.kanceleja@gmail.com

Rēzeknes filiāle
Raiņa ielā 5a, Rēzekne, LV 4601
tālr. 64625326 27882168
 
 

Uzņemšanas noteikumi

Meklēt lapā:

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā
PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM 2017./ 2018. akadēmiskajam studiju gadam
no 03.07. līdz 04.08.2017.

Kļūsti par kvalificētu ārstniecības personu vai
speciālistu sociālās labklājības jomā!

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2017./ 2018. akadēmiskajam studiju gadam (.PDF)

Programmas nosaukums
Iegūstamā kvalifikācija
Akreditācijas termiņš
Studiju ilgums
Studiju maksa (gadā)
Nepieciešamie
CE eksāmeni
Māsa 
6 gadi*
 
 
3 gadi 
Valsts budžets
Latviešu valoda
Svešvaloda
Ārsta palīgs 
6 gadi*
3 gadi 
Valsts budžets 
Latviešu valoda
Svešvaloda 
Biomedicīnas laborants 
6 gadi*
2 gadi 
Valsts budžets 
Latviešu valoda
Svešvaloda 
Radiologa asistents 
6 gadi*
3 gadi 
Valsts budžets 
Latviešu valoda
Svešvaloda 
Podologs 
6 gadi*
2 gadi 
Valsts budžets 
Latviešu valoda
Svešvaloda 
Sociālais aprūpētājs 
6 gadi*
2 gadi 
Valsts budžets 
Latviešu valoda
Svešvaloda 
Sociālais rehabilitētājs 
6 gadi*
2 gadi 
Valsts budžets 
Latviešu valoda
Svešvaloda 
Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā 
6 gadi*
3 gadi 
2000.00 EUR
Latviešu valoda
Svešvaloda
Ārstnieciskā masāža Masieris

 6 gadi*

 2 gadi 

1200.00 EUR

Latviešu valoda
Svešvaloda
 
* Akreditācijas datums 12.06.2013., akreditēts līdz 11.06.2019.


Studē valsts budžeta grupās!
STUDIJAS BEZ MAKSAS

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā, uzņem interesentus ar vidējo izglītību sekojošās akreditētās studiju programmās (valsts budžeta vietas):
- Māszinības
- Ārstniecība
- Biomedicīnas laborants
- Radiologa asistents
- Podoloģija
- Sociālā aprūpe
- Sociālā rehabilitācija 

Rēzeknes filiālē, Raiņa ielā 5a, Rēzeknē,  uzņem interesentus ar vidējo izglītību sekojošās akreditētās studiju programmās (valsts budžeta vietas):
- Māszinības
- Ārstniecība 
Izmanto iespēju – apvieno studijas ar darbu!
Studē dienas vai vakara grupā!
MAKSAS STUDIJAS

Akreditēta maksas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma -
„Estētiskā kosmetoloģija”.
Programmas absolventi iegūst kvalifikāciju:
skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā, kas atbilst ceturtajam kvalifikācijas līmenim.
Studiju programmas ilgums:    
- pēc vidējās (vidējās profesionālās) izglītības dokumenta iegūšanas studiju programmas apjoms ir 120 KP/ 180 ECTS (3 gadi).    
- pēc pirmā līmeņa profesionāli augstākās (vai augstākas) medicīniskās izglītības dokumenta iegūšanas studiju programmas apjoms ir 80 KP/ 120 ECTS (2 gadi). 
Pilna laika dienas un vakara studijas.
Studiju maksa: 200.00 EUR/ mēnesī.

Akreditēta maksas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma -
„Ārstnieciskā masāža”.
Programmas absolventi iegūst kvalifikāciju:
masieris, kas atbilst ceturtajam kvalifikācijas līmenim.
Studiju programmas ilgums:
pēc vidējās (vidējās profesionālās) izglītības dokumenta iegūšanas studiju programmas apjoms ir 80 KP/ 120 ECTS (2 gadi).
Pilna laika dienas un vakara studijas.
Studiju maksa: 120.00 EUR/ mēnesī.

Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti:
1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
2. Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību pēc 2004. gada – centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda).
3. Personas apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
4. 1 fotogrāfija (3x4 cm).
5. Valsts valodas prasmes apliecība (reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
6. Ja mainījušies personas dati vārdā vai uzvārdā – apliecinošs dokuments, kurā parādās iepriekšējie un jaunie dati.
7. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta koledžas bankas kontā.
9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinošais dokuments bez sekmju izraksta.

• Ārvalstīs izdotos dokumentus Uzņemšanas komisija pieņem ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā, diplomam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izdots dokuments par diploma atzīšanu Latvijā.
• Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE svešvalodā (angļu, vācu, franču, krievu valodā).
• Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, pirms 2004. gada: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme svešvalodā.

Pieteikšanās studijām 2017./ 2018. akadēmiskajam studiju gadam visās studiju programmās:
no 03.07. līdz 04.08.2017.

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā:
katru darba dienu no plkst. 9:00 – 15:00.
Adrese: Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala, LV-2010.
Tālr.: +371 67752507, mob.: +371 25448404, e-pasts: lupsk.kanceleja@gmail.com

Rēzeknes filiālē:
O. 12:00 – 16:00, C. 9:00 – 15:00.
Adrese: Raiņa iela 5a, Rēzekne. 
Tālr.: +371 64625326, mob.: +371 27882168

Reģistrācijas maksa*: 5.00 EUR par vienu studiju programmu.
*Reģistrācijas maksu Rēzeknes filiālē var veikti TIKAI ar pārskaitījumu (koledžas rekvizītus skatīt zemāk).

Maksājumu par reģistrācijas maksu var veikt:
1) skaidrā naudā –  LU PSK Uzņemšanas komisijā (Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala) vai
2) ar pārskaitījumu – LU PSK bankas kontā, Uzņemšanas komisijai jāuzrāda izdrukāts maksājuma uzdevums.

Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
Reģistrācija studijām – vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379

Rekvizīti maksājumam:
Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
Saīsinājums: LU PSK
Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Reģ. Nr. 90000031813
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta nr. LV27TREL9150234010000