Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža

ENG | LAT |


Vidus prospekts 38,
Bulduri, Jūrmala, LV-2010,
Latvija

Tālrunis: +371 25448404
+371 26530342
+371 67752507,
lupsk.kanceleja@gmail.com

Rēzeknes filiāle
Raiņa ielā 5a, Rēzekne, LV 4601
tālr. 64625326 27882168
 
 

Māszinības 2014

Meklēt lapā:

MĀSZINĪBAS

Pēc vidējās izglītības iegūšanas

Kvalifikācija:   MĀSA
Studiju ilgums: 3 gadi (120 kredītpunkti)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā izglītība
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas

Budžeta vietas

Apgūstamie priekšmeti:


Anatomija/biofizika
Fizioloģija/bioķīmija
Farmakoloģija
Vispārējā patoloģija un patoloģiskā fizioloģija
Klīniskā farmakoloģija
Higiēna un vides medicīna
Mikrobioloģija, epidemioloģija un infekciju kontrole
Terapeitisko pacientu aprūpe 

Onkoloģisko pacientu aprūpe
Ķirurģisko pacientu  aprūpe
Pediatrija un bērnu aprūpe
Neatliekamā medicīniskā palīdzība un intensīvā terapija
Geriatrisko pacientu aprūpe
Acu slimības un pacientu aprūpe
LOR pacientu aprūpe
Ādas un seksuāli transmisīvās slimības
Neiroloģisko pacientu aprūpe u.c.

 

MĀSA ir ārstniecības persona, kura veic pacientu veselības aprūpi un piedalās ārstniecībā, palīdzot ģimenei, sabiedrībai un indivīdiem novērst slimības cēloņus, uzturēt un atgūt veselību, cienot viņu savdabības, atvieglot ciešanas, veic darbus ekstremālās situācijās.

Absolventa darba iespēja strādāt dažāda profila veselības aprūpes iestādēs, kā arī turpināt studijas, LU vai RSU Māszinību profesionālā bakalaura studiju programmās.

Studiju programma tiek realizēta arī Rēzeknes filiālē.

 

MĀSZINĪBAS

Pēc vidējās profesionālās izglītības ar māsas kvalifikāciju

Kvalifikācija:   ANESTĒZIJAS, INTENSĪVĀS UN NEATLIEKAMĀS
                        APRŪPES MĀSA,
                        AMBULATORĀS APRŪPES MĀSA,
                        BĒRNU APRŪPES MĀSA,
                        GARĪGĀS VESELĪBAS APRŪPES MĀSA,
                        OPERĀCIJU MĀSA,
                        INTERNĀS APRŪPES MĀSA,
                        ĶIRURĢISKĀS APRŪPES MĀSA

Studiju ilgums: 2 gadi (80 kredītpunkti)
Prasības uzsākot studiju programmas apguvi: vidējā profesionālā izglītība ar māsas kvalifikāciju
Studiju programmas īstenošanas veids: pilna laika studijas

Maksas vietas