Koledža piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā akreditētās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības deviņās studiju programmās.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ir vienīgā Latvijā, kura piedāvā apgūt Medicīnas tehnoloģiju katedrā realizētās studiju programmas – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents” un “Podoloģija”.

Nāc ciemos uz koledžu – uzzini vairāk par studiju programmām un specialitātēm, apskati auditorijas, laboratorijas un praktisko nodarbību kabinetus, iepazīsties ar studentiem un docētājiem!

Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības programmas veselības un sociālās aprūpes speciālistu kvalifikācijas uzturēšanai.

 • 13.02.2018
  LKA Studentu padome viesojas Tartu

  Ceturtdien, 8. februārī, Latvijas koledžu asociācijas (LKA) Studentu padome devās savā pirmajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Tartu (Igaunija). Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu (LU PSK) vizītē pārstāvēja Studējošo pašpārvaldes pārstāvji, ārējo sakaru koordinatore Aiga Grauduma un sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Grase.

  FOTOATSKATS

  Dienas pirmajā daļā LKA Studentu padome, studējošie no dažādām Latvijas koledžām, viesojās Tartu Health Care College (THCC), kurā tikās ar ārējo sakaru koordinatoru Danelu Jantru un pārstāvjiem no THCC Studentu padomes, apskatīja medicīnas koledžu, piedalījās organizētās meistarklasēs un lekcijās, kurās vadīja THCC docētāji.

  Vizītes noslēgumā brauciena dalībnieki apskatīja un iepazina Tartu vecpilsētas daļu un Tartu Universitātes galveno ēku.

  Lasīt vairāk
 • 07.02.2018
  Studentu dalība olimpiādē “Masāžas prasmes 2018”

  Februāra mēnesis LU PSK Ārstniecības katedras studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” studentu komandai uzsācies ar veiksmīgu dalību starptautiskajā studentu olimpiādē “Masāžas prasmes 2018”, ko otro reizi organizēja Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža. Olimpiāde tika rīkota ar mērķi vispusīgi pārbaudīt studentu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.

  Olimpiādes pirmajā dienā, 1. februārī, dalībniekiem bija jāapliecina teorētiskās zināšanas jautājumos par anatomiju un klasisko masāžu, savukārt otrajā dienā, 2. februārī, dalībnieki demonstrēja savas prasmes klasiskajā masāžā un kādā no izvēles masāžas veidiem.

  LU PSK olimpiādē pārstāvēja studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” 1. kursa studente Līga Freiberga un 2. kursa studente Solvita Stalneka. Komandu konkursam sagatavoja koledžas lektores – nozares praktiķes Vineta Ņehvjadoviča un Marija Livčāne-Rodzeviča. Kā izvēles masāžas veidus studentes bija izvēlējušās veikt apkakles zonas masāžu, izmantojot banku masāžu, un apakšējās ekstremitātes segmentāro masāžu.

  LU PSK administrācija lepojas ar savu komandu un apsveic ar veiksmīgo sniegumu olimpiādē!

  Paldies, studentēm par uzdrīkstēšanos, lektoriem par veltīto laiku un sniegtajiem padomiem, kursabiedriem – par līdzdalību un atbalstu konkursa dienās!

  Lasīt vairāk
 • 07.02.2018
  Norisinājies LU PSK ziemas izlaidums

  Dzīvē nav nesvarīgu sīkumu, un, 

  pabeigts darbs ir tikai tas, kas labi padarīts.

  Piektdien, 2. februārī, turpinot iepriekšējā gada iesākto tradīciju, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2017./ 2018. akadēmiskā gada pirmais semestris noslēdzās svinīgā atmosfērā – koledžā norisinājās ziemas izlaidums, kurā Medicīnas tehnoloģiju katedras studiju programmas “Podoloģija” P2Z kursa absolventēm tika izsniegti diplomi par 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piešķirta kvalifikācija “Podologs”.

  FOTOATSKATS

  LU PSK administrācija lepojas un sirsnīgi sveic savas P2Z kursa absolventes – jaunos podolgus, novēl neapstāties pie sasniegtā, pilnveidoties, uzdrīkstēties un izvirzīt jaunus mērķus!

  Lasīt vairāk
 • 07.02.2018
  Informācija par stipendijām

  1. Pirmā Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde 2017./ 2018. ak. g. 2. semestrī notiks 21.02.2018.

  2. Studentam, kurš vēlas pretendēt uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) un saņemt to laika posmā no 2018. gada februāra līdz 2018. gada jūnijam (ieskaitot) – 99,60 EUR apmērā, nepieciešams OBLIGĀTI izpildīt iesniegumu stipendijas saņemšanai un to iesniegt LU PSK Dienesta viesnīcas 108. kabinetā Diānai Bakānei.
  Iesniegumu par MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) var iesniegt no 06.02.2018. līdz 14.02.2018. plkst. 15.00!

  3. Studenti, kuri vēlas pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju (par kādu no zemāk minētajiem kritērijiem), var sākt iesniegt iesniegumus ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņas, derīgu apliecību kopijas). Neskatoties uz to, ka iesniegumi ir rakstīti jau iepriekšējā semestrī, iesniegums ir jāraksta atkārtoti un visi dokumenti klāt jāpievieno vēlreiz!

  Kritēriji, lai varētu pieteikties un pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju ir sekojoši:
  1. Students ir invalīds.
  2. Bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
  3. Studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
  4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē).
  5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Uz VIENREIZĒJO stipendiju iesniegumus var iesniegt vienu reizi semestrī!

  4. Atgādinājums, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir stipendiju, pamatojoties uz uzrakstītu iesniegumu un klāt pievienotu darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta, un to izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

  5. Visas Iesniegumu veidlapas var:
  - saņemt Dienesta viesnīcas 108. kabinetā;
  - izprintēt no koledžas mājaslapas: www.psk.lu.lv

  6. Par rezultātiem, kuriem studentiem tiek piešķirta MINIMĀLĀ stipendija, katrs studējošais tiks informēts personīgi, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru, sākot ar 27.02.2018.

  Studenti, kuriem tiks piešķirta VIENREIZĒJĀ stipendija, tiks informēts individuāli pa norādīto telefona numuru!

  Lūdzu ņemt vērā, ka:
  ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem, tāpēc iesniedzot pieteikumu uz MINIMĀLO stipendiju, OBLIGĀTI ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti!

  12.1. invalīdam;
  12.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  12.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
  12.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  12.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, rakstiet e-pastu vai zvaniet!

  Diāna Bakāne,
  LU SPK Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja
  LU PSK Dienesta viesnīcas 108. kabinets
  Mob. 26855451, e-pasts: dianabakane@gmail.com

  Lasīt vairāk
 • Koledžas filiāles 10. jubileja
  25.01.2018
  Koledžas filiāles 10. jubileja

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža 2018. gadu ir uzsākusi ar svinīgu notikumu – Rēzeknes filiāles 10 gadu jubilejas pasākuma norisi. 


  Piektdien, 19. janvārī, apliecinot cieņu, koledžas administrācija aicināja savus bijušos un esošos kolēģus, absolventus, sadarbības partnerus un studējošos uz svinīgā pasākuma norisi Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, lai kopīgi atskatītos uz paveikto, pateiktos par sadarbību un kopā atklātu Rēzeknes filiāles otro desmitgadi.

  Pasākuma saviesīgā daļa turpinājās Rēzeknes filiāles telpās – Raiņa ielā 5a, kur pasākuma dalībnieki sirsnīgā gaisotnē kavējās atmiņās par kopīgajiem notikumiem.

  FOTOATSKATS


  Filiāle savu darbību uzsāka 2007./2008. studiju gadā. Tajā tiek realizētas divas studiju programmas “Māszinības” un “Ārstniecība”. Kopējais absolventu skaits desmit darbības gados – 340 absolventi.

  Lasīt vairāk
 • ​Priecīgus svētkus!
  22.12.2017
  ​Priecīgus svētkus!

  Priecīgus svētkus!

  Kad laika vārtos atkal Jaunais gads, cilvēks cilvēkam vēl laimi.
  Bet laime – tā ir ieceru drosme, raženi paveikti darbi, acīs gaišums un prieks, rokās čaklums un darba spars, sirdī – mīlestība.


  Lai ģimenes un draugu lokā pavadīts silts Ziemassvētku vakars un Jaunais gads atnāk ar gaišām domām un labiem darbiem! Lai veiksmīgs 2018. – Latvijas simtgades gads!

  Priecīgus svētkus!

  Lasīt vairāk
 • Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks
  19.12.2017
  Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks

  2017./2018. studiju gada kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks

  UZMANĪBU!!!
  Informācija 2. un 3. kursu studentiem.


  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  2017./ 2018. studiju gada
  KVALIFIKĀCIJAS DARBU PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

  SKATĪT .PDF

  Lasīt vairāk
 • Studējošo pašpārvalde aicina uz Ziemassvētku pasākumu!
  12.12.2017
  Studējošo pašpārvalde aicina uz Ziemassvētku pasākumu!

  LU PSK Studējošo pašpārvalde aicina uz 2017. gada noslēguma pasākumu “Ziemassvētku zvaigzne”!

  Kad:
  2017. gada 20. decembrī
  plkst. 15.00 – svinīgā pasākuma daļa.
  No plkst. 18.00 – balle ar karaoki un dažādām aktivitātēm.

  Kur:
  LU PSK 1. korpusa zālē, Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.

  Dresscode:
  creative black tie.

  Uz pasākuma 2. daļu kursiem tiek piedāvāta iespēja rezervēt galdiņu.
  Pie galdiņiem vietu skaits ierobežots.
  Pieteikšana līdz 2017. gada 18. decembrim e-pastā: lupsk.studenti@gmail.com.

  ***

  Aicinām pasākuma svinīgo daļu veidot kopā!
  Arī šogad tradīcija netiek lauzta, studentu Ziemassvētku pasākumā aicinām piedalīties visus kursus – sagatavojot kursa kopīgo priekšnesumu. “Ziemassvētku zvaigzne” būs atraktīvs, košs un skanīgs pasākums, jo katram kursam izlozes kārtība tiks noteikta dziesma, kuru būs jāiekļauj priekšnesumā.

  Līdz 18. decembrim uz Studējošo pašpārvaldes e-pastu (lupsk.studenti@gmail.com) jānosūta priekšnesuma pieteikums, kurā jānorāda: kurss, kontaktpersonas mob. nr., izlozētās dziesmas nosaukums).

  ***

  Ieskandināsim svētkus kopā!
  Uz tikšanos pasākumā –
  LU PSK Studējošo pašpārvalde

  Lasīt vairāk
 • Ziemas uzņemšana studiju programmā “Podoloģija”, 08.-24.01.2018.
  12.12.2017
  Ziemas uzņemšana studiju programmā “Podoloģija”, 08.-24.01.2018.

  Kļūsti par ārstniecības personu!
  Izmanto iespēju – apvieno darbu ar studijām!

  Ziemas uzņemšana studiju programmā “PODOLOĢIJA” 
  pilna laika klātienes vakara grupā

  no 08.01. līdz 24.01.2018. –
  koledžas bibliotēkā, 2. korpusā (2. stāvā),
  Vidus prospektā 38, Bulduros Jūrmalā,
  d. d. no plkst. 9.00 līdz 15.00.

  Iegūstamā kvalifikācija: podologs
  Studiju ilgums: 2 gadi
  Studiju maksa: 1200.00 EUR/ par 1 studiju gadu (120.00 EUR/ par 1 mēnesi)

  Plašāka informācija par studijām un uzņemšanu:
  - zvanot pa mob. 28690166 (Aiga Tonne, Medicīnas tehnoloģiju katedras lietvede);
  - rakstot uz e-pastu aiga.tonne@inbox.lv;
  - zvanot pa mob. 26530342 (Vita Bērtulsone, Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja).

  IZMANTO IESPĒJU!
  Divu gadu laikā iegūsti diplomu par 1. līmeņa augstāko izglītību specialitātē Podologs”.
  Kļūsti par ārstniecības personu*, kura praktizē ārstniecībā, profilaksē, rehabilitācijā!

  *Ārstniecības likuma 1. pants nosaka, ka:
  1) ārstniecība — profesionāla un individuāla slimību profilakse, diagnostika un ārstēšana, medicīniskā rehabilitācija un pacientu aprūpe;
  2) ārstniecības personas — personas, kam ir medicīniskā izglītība un kas nodarbojas ar ārstniecību.

  Vairāk par studiju programmu “Podoloģija”

  Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti (dokumenti tiks pieņemti tikai pilnā komplektā):
  1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
  2. Centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda). (Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam – dokuments par vidējās izglītības iegūšanu.)
  3. Personapliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
  4. 1 foto (3x4 cm).
  5. Valsts valodas prasmes apliecība. (Reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
  6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
  7. Personas datu maiņas apliecinošs dokuments.
  8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta LU PSK bankas kontā.
  9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (diploms), uzrādot oriģinālu.

  UZMANĪBU!

  Nākot uz uzņemšanu, pārliecinies, ka Tava deklarētā dzīvesvietas adrese sakrīt ar http://www.pasts.lv/lv/kategorija/pasta_indeksa_meklesana/ pieejamajiem datiem.
  Ja tie nesakrīt, pirms dodies uz uzņemšanu, izdrukā apliecinājumu par deklarēto dzīves vietas adresi, kura pieejama ielogojoties https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts.

  Reģistrācijas maksa: 5.00 EUR
  Maksājumu var veikt:
  1) skaidrā naudā – LU PSK kasē Dienesta viesnīcā (Vidus prospekts 36, Bulduri, Jūrmala) vai
  2) ar pārskaitījumu LU PSK bankas kontā.

  Veicot reģistrācijas maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
  Reģistrācija studijām – vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379.

  Rekvizīti maksājumam:
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
  Saīsinājums: LU PSK
  Reģ. Nr.: 90000031813
  Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
  Valsts kase, kods: TRELLV22
  Maksas pakalpojumu konta Nr.: LV27TREL9150234010000

  Lasīt vairāk
 • 08.12.2017
  Ziedo saldākiem Ziemassvētkiem!

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Studējošo pašpārvalde sadarbībā ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” arī šogad aicina piedalīties labdarības akcijā, kuras laikā koledžas studējošie un darbinieki tiek aicināti ziedot saldumu paciņas, kuras ar biedrības starpniecību Ziemassvētkos tiks nodotas trūkumā nonākušajām ģimenēm ar bērniem.


  LU PSK studenti un darbinieki,
  aicinām jūs līdz 20.12.2017. sarūpētos saldumus nest uz ziedojumu punktu koledžas bibliotēkā
  – 2. korpusā (2. stāvā), Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.

  Ziedojumu punkts koledžas Rēzeknes filiāles kancelejā, Raiņa ielā 5a, Rēzeknē, darbosies līdz 14.12.2017. plkst. 15.00.

  Akcijas noslēgums – 20.12.2017.,
  koledžas studējošo Ziemassvētku pasākumā “Ziemassvētku Zvaigzne”, kur ieeja pasākumā būs: kārums (lielkonfekte, šokolādes batoniņš, hematogēns, šokolādes tāfelīte vai kāds cits saldums).

  Ziedot var individuāli vai kopīgi no kursa.

  Labdarības pasākums tiek rīkots biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” vadītā projekta – pārtikas banka „Paēdušai Latvijai!” – ietvaros. Vairāk par projektu mājaslapā – www.paedusailatvijai.lv

  Iepriecināsim mazās sirsniņās un paveiksim labos darbus kopā!
  LU PSK Studējošā pašpārvalde

  Lasīt vairāk
 • LU PSK pateicība no Jūrmalas domes
  07.12.2017
  LU PSK pateicība no Jūrmalas domes

  Trešdien, 6. decembrī, Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde rīkoja pasākumu, lai atskatītos uz paveiktajiem darbiem Jūrmalas veselības mēneša ietvaros. Uz tikšanos bija aicināti dalībnieki, kuri bija piedāvājuši savas aktivitātes šī gada rudens notikumā. Latvijas Universitātei P. Stradiņa medicīnas koledžu (LU PSK) pasākumā pārstāvēja Sociālās aprūpes katedras lektore Ina Vīksniņa un koledžas sabiedrisko attiecību speciālista asistente darbā ar studējošajiem Kristiāna Krista Plone.

  LU PSK Jūrmalas pilsētas veselības mēneša aktivitātēs piedalījās jau trešo gadu un piedāvāja jūrmalniekiem un pilsētas viesiem vairākas aktivitātes.

  Par dalību šī gada Veselības mēnesī koledžas pārstāvēm pasākuma laikā tika pasniegta Jūrmalas domes pateicība.

  Paldies par ieguldīto darbu un laiku, rīkojot un vadot Veselības mēneša aktivitātes, LU PSK docētājām un studiju programmu “Podoloģija” un “Estētiskā kosmetoloģija” studējošajiem!

  Lasīt vairāk
 • Koledžā viesojas darba devēji
  06.12.2017
  Koledžā viesojas darba devēji

  Otrdien, 5. decembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) norisinājās karjeras pasākums “Darba birža. Karjeras diena LU PSK studējošajiem”, kura laikā iestāžu un organizāciju pārstāvjiem tika organizētas tikšanās ar LU PSK studējošajiem.


  Karjeras pasākums tika rīkots ar mērķi – informēt studējošos par dažādiem karjeras attīstības virzieniem un veicināt jauno speciālistu iepazīšanos ar darba devējiem, potenciālo prakšu vietu un augstskolu pārstāvjiem.

  FOTOATSKATS

  PALDIES, par dalību karjeras pasākumā viesiem no:
  Jūrmalas domes, VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””, NMPD, GMT Beauty, VISA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka", VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, JVVSPC “Jaundubulti”, SIA “Rēzeknes slimnīca” un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes!

  Lasīt vairāk

Studējošajiem studiju laikā ir iespēja līdzdarboties Studējošo pašpārvaldē, organizējot dažādas aktivitātes un pārstāvot studējošo intereses koledžas koleģiālajās institūcijās un darba grupās.

Uzzini vairāk

FACEBOOK SEKOTĀJI