Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža

ENG | LAT |


Vidus prospekts 38,
Bulduri, Jūrmala, LV-2010,
Latvija

Tālrunis: +371 25448404
+371 26530342
+371 67752507,
lupsk.kanceleja@gmail.com

Rēzeknes filiāle
Raiņa ielā 5a, Rēzekne, LV 4601
tālr. 64625326 27882168
 
 

Dokumenti

Meklēt lapā:

Saskaņā ar 2009. gada 24. augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 573 par "P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas reorganizāciju un nodošanu Latvijas Universitātei". Koledža ar 2010. gada 2. janvāri pāriet Latvijas Universitātes padotībā un turpinās pastāvēt kā Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas direktore - Ilga Eriņa.Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas
NORMATĪVIE DOKUMENTI
 

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas NOLIKUMS.

STUDIJU NOLIKUMS .

LU PSK Ētikas kodekss.

Studiju programmu padomes NOLIKUMS.

Valsts noslēguma pārbaudījuma NOLIKUMS.

Zinātniskās darbības attīstības projektu konkursa NOLIKUMS.


Uzņemšanas NOTEIKUMI 2016./ 2017. studiju gadam.

Iekšējās kārtības NOTEIKUMI studējošiem. 
 

Kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība.

Kvalifikācijas darba IESNIEGUMS.

IESNIEGUMS LU PSK Ētikas komisijai kvalifikācijas darbā plānotā pētījuma izvērtēšanai.
 

PIETEIKUMS stipendijas saņemšanai grūtniecības atvaļinājuma laikā.

Iesniegums minimālo stipendiju saņemšanai.

Iesniegums vienreizējo stipendiju saņemšanai.


Kārtība kādā studenti piesakās studijām/ praksei ārvalstīs.

Kārtība, kādā tiek organizēti kongresi, konferences, semināri un citi līdzīgi pasākumi koledžā.

Bibliotēkas lietošanas kārtības NOTEIKUMI.

Izziņu sagatavošanas un izsniegšanas kārtība.

Studiju kursu pārbaudījumu kārtība.

Studiju uzsākšanas kārtība  vēlākos studiju posmos.
 LR Ministru kabineta noteikumi Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" (.PDF)

Atskaites veidlapas par komandējumiem Latvijas robežās (.doc)

Atskaites veidlapas par ārzemju komandējumiem un apmācībām (.doc)

LU PSK LĪGUMS par automašīnas lietošanu (.doc)