Uzņemšana 2017/2018

Kļūsti par kvalificētu ārstniecības personu vai speciālistu sociālās labklājības jomā!

PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM 2017./2018. akadēmiskajam studiju gadam:
no 2017. gada 3. jūlija līdz 4. augustam

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā
katru darba dienu no plkst. 9.00-15.00.
Adrese: Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmala, LV-2010.
Mob.: +371 26530342, e-pasts: lupsklietvediba@gmail.com

Pieteikšanās studijām Rēzeknes filiālē:
P. 13.00-16.30, O.-Pt. 9.00-15.00
Adrese: Raiņa ielā 5a, Rēzeknē.
Tālr.: +371 64625326, mob.: +371 27882168.

Reģistrācijas maksa – 5.00 EUR (par vienu studiju programmu),
par reģistrācijas pakalpojumu iemaksātā summa netiek atmaksāta.

Uzņemšanas noteikumi
Studiju programmas

Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti:

 1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
 2. Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību pēc 2004. gada – centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda).
 3. Personas apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
 4. 1 fotogrāfija (3x4 cm).
 5. Valsts valodas prasmes apliecība (reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
 6. Ja mainījušies personas dati vārdā vai uzvārdā – apliecinošs dokuments, kurā parādās iepriekšējie un jaunie dati.
 7. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
 8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta koledžas bankas kontā.
 9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinošais dokuments bez sekmju izraksta.
 • Ārvalstīs izdotos dokumentus Uzņemšanas komisija pieņem ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā, diplomam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izdots dokuments par diploma atzīšanu Latvijā.
 • Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE svešvalodā (angļu, vācu, franču, krievu valodā)
 • Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, pirms 2004. gada: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme svešvalodā. 

SVARĪGI! PĀRBAUDI INFORMĀCIJU!

Nākot uz uzņemšanu, pārliecinies, ka Tava deklarētā dzīvesvietas adrese sakrīt ar www.pasts.lv pieejamajiem datiem.

Ja tie nesakrīt, pirms dodies uz uzņemšanu, izdrukā apliecinājumu par deklarēto dzīves vietas adresi, kura pieejama ielogojoties www.latvija.lv.

0 0
Feed