ESF "Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (Advanced Cardiovascular Life support)"

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA “Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (Advanced Cardiovascular Life Support)” (.PDF)


Ina Jaunslaviete,
projekta koordinatore
Tālrunis: 29350243
E-pasts: esfkursi@inbox.lv

0 0
Feed