Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža

ENG | LAT |


Vidus prospekts 38,
Bulduri, Jūrmala, LV-2010,
Latvija

Tālrunis: +371 25448404
+371 26530342
+371 67752507,
lupsk.kanceleja@gmail.com

Rēzeknes filiāle
Raiņa ielā 5a, Rēzekne, LV 4601
tālr. 64625326 27882168
 
 

Ārstnieciskā masāža

Meklēt lapā:


Izmanto iespēju – apvieno studijas ar darbu!
Studē dienas vai vakara grupā!
MAKSAS STUDIJAS

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma – ĀRSTNIECISKĀ MASĀŽA
Kvalifikācija – MASIERIS

Speciālista kvalifikācija: masieris

Programmas saturs saskaņots ar Masiera profesijas standartu (Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumi Nr. 756.) un Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem  – “Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu” Nr. 141, 20.3.2001.

Programmas direktore – docente, dr. med. Iveta Strode.

Programmas mērķis – nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības masieru sagatavošanu, ietverot profesionālo un teorētisko zināšanu un prasmju apguvi, vienlaicīgi veidojot atbildīgu un konkurētspējīgu speciālistu, atbilstoši darba tirgus prasībām.

Masieris ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā, profilaksē, rehabilitācijā, un, pielietojot dažādus masāžas veidus, veicina pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos.

Masieris var strādāt veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, atbilstoši iegūtajai profesijai būt individuālais komersants vai pašnodarbināta persona.

Studiju programmas ilgums:
pēc vidējās (vidējās profesionālās) izglītības dokumenta iegūšanas studiju programmas apjoms ir 80 KP/ 120 ECTS (2 gadi).

Pilna laika dienas studijas.
Studiju programma tiek realizēta par maksu – 120.00 EUR/ par vienu mēnesi.


Apgūstamie studiju kursi

Vispārizglītojošie studiju kursi –
Vispārīgā psiholoģija un saskarsme, Pētniecība, Pedagoģijas pamati, Komercdarbības pamati, Ievads specialitātē un profesionālās ētikas pamati, Lietvedības un profesionālās darbības juridiskie pamati, Projektu sagatavošana, vadīšana un īstenošana, Informācijas tehnoloģijas un datu statistikā apstrāde, Latīņu valodas terminoloģija, Profesionālā angļu valoda, Higiēna, mikrobioloģija un vides medicīna.

Nozares studiju kursi –
Anatomija un biofizika, Fizioloģija un vispārējā patoloģija, patoloģiskā fizioloģija, Farmakoloģijas pamati, Pacienta izmeklēšana un novērtēšana, Neatliekamā medicīniskā palīdzība, Internā medicīna un neiroloģija, Ķirurģija, traumatoloģija un ortopēdija, Pediatrija, Klasiskā masāža, Masāža dažādu patoloģiju gadījumā, Medicīniskā rehabilitācija un fizioterapijas pamati, Speciālās masāžas veidi – manuālā limfodrenāža, punktu masāža, Bērnu masāža, Fizikālā medicīna, Segmentārā masāža, Masāža sporta un estētiskajā medicīnā.

Klīniskā prakse –
640 stundu apjomā.